27 września 2021

II Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

II Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jest organizowana pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
W olimpiadzie mogą uczestniczyć przede wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych, dopuszcza się udział uczniów szkół podstawowych, w szczególności realizujących indywidualny program lub tok nauki, którzy otrzymają rekomendację szkoły. Tematyka zagadnień olimpijskich, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Zagadnienia poruszane podczas olimpiady dotyczyć będą takich kwestii, jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także wiedza o społeczeństwie. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne od 5 do 3 tysięcy złotych.

Zgłoszenie do olimpiady należy składać za pomocą platformy edukacyjnej umieszczonej na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://olimpiada.swws.edu.pl/ w terminie do 20 października 2021 r.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie https://iws.gov.pl/olimpiada/

Idź do góry