7 grudnia 2017

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze szkołami wyższymi: UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, UWM w Olsztynie, WSD w Grudziądzu organizują drugą edycję konkursu, którego celem jest przede wszystkim  zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z dziejami stosunków polsko-szwedzkich, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania cudzych poglądów, rozwijanie pasji badawczej, kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania różnych źródeł informacji. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: praca pisemna oraz prezentacja multimedialna. Laureaci otrzymają indeksy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów. Prace należy przesyłać do dnia 30 marca 2018 r. Uroczysta gala, wręczenie indeksów i nagród odbędą się 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.zamekgolub.pl/archiwum/94-konkurs-polska-szwecja.html

Idź do góry