27 września 2021

II edycja konkursu Liga Sprawiedliwości

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie Liga Sprawiedliwości. Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie dwie drużyny, liczące od 3 do 5 uczniów, które tworzyć będą odpowiednio Ligę Szkół Podstawowych i Ligę Szkół Ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie co tydzień kolejnych problemów oraz twórcze przedstawienie tematów umieszczonych na stronie internetowej konkursu w formie literackiej (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna), plastycznej (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż) bądź multimedialnej (np. krótki film). Dla zwycięskich drużyn organizatorzy przewidzieli nagrody w  wysokości od 2 do 1 tysiąca złotych.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 4 października 2021 r.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie https://ligasprawiedliwości.pl/

Idź do góry