27 lutego 2018

II edycja akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”.

II edycja akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”

W imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału, w przygotowanej przez Fundusz II edycji akcji edukacyjnej „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”, która została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy w temacie profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych. Głównym założeniem jest przeprowadzenie lekcji w oparciu o przygotowane scenariusze o tematyce zdrowotnej. Scenariusze lekcji powstały na kanwie dwóch publikacji: „Mały pacjent – poradnik dla rodziców i personelu medycznego” oraz „Kolorowa Książeczka Zdrowia” , wydanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach projektu „Akademia NFZ”.

Szczegółowe informacje i materiały szkoleniowe związane z akcją znajdują się na stronie internetowej: http://akademia.nfz.gov.pl  w zakładce wydarzenia.

Idź do góry