10 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni   Państwo 

Dyrektorzy,   

szkół  ponadgimnazjalnych

i placówek doskonalenia nauczycieli

 

Ministerstwo Energetyki

zaprasza do udziału w konferencji – II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej,

która odbędzie się dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 9:00 – 15:00), w siedzibie Ministra Energii,
Plac Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą.

 

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół oraz zainteresowanych nauczycieli i doradców
metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.          
Konferencja ma na celu wypracowanie głównych kierunków edukacji na poziomie średnim, kształcenia na poziomie wyższym oraz doskonalenia nauczycieli w obszarze związanym z  energetyką jądrową oraz zapoznanie uczestników z rozwiązaniami w obszarze edukacji dotyczącej energetyki jądrowej, funkcjonującymi w wybranych krajach -Francji i Finlandii. W załączeniu uprzejmie przesyłam ramowy program konferencji.

Uprzejmie informuję, iż udział w konferencji jest nieodpłatny. Ministerstwo Energii nie pokrywa kosztów podróży uczestników.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosiłabym o przesłanie potwierdzenia udziału Państwa
w tej konferencji oraz przesłanie potwierdzenia udziału wytypowanych przez Państwa osób

do dnia 10 kwietnia 2017 r., na adres: agnieszka.negadowska@me.gov.pl (tel. 22 693 47 42)
lub justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl (tel. 22 693 46 30).

Program

Idź do góry