20 marca 2017

I Ogólnopolski Rajd Reymontowski

Szanowni Państwo,

Z-ca Komendanta Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego Chorągiew Kielecka ZHP serdecznie zaprasza na Rajd Reymontowski.

Wszelkie informacje znajdują się w załączniku.

Regulaminu Rajdu Reymontowskiego_2017-do publikacji

Idź do góry