7 czerwca 2022

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ Konferencja dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w konferencji plenerowej nt. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ. Konferencja zorganizowana będzie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37).

Podczas konferencji prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, wskaże na istotę nauczania historii Polski, natomiast historycy i twórcy podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość scharakteryzują koncepcję oraz metodykę nauczania nowego przedmiotu.

Za organizację konferencji odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, współorganizatorem jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Link do szkolenia: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6636

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy marcin.karkut@ore.edu.pl lub michal.filus@ore.edu.pl.

Miejsce i data: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

14.06.2022 r.

Rejestracja od godz. 8.30. Początek konferencji godz.9.30. Zakończenie ok. godz.14.

 

ZAPRASZAMY

Marzenna Walaszek

Wydział Administracyjny Rejestry

Starszy specjalista

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Al. Ujazdowskie 28, Warszawa

Marzenna.Walaszek@ore.edu.pl

HiT – program(15KB, DOCX)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.