14 kwietnia 2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

logo

W dniu 10 kwietnia b.r. Minister Edukacji Narodowej podpisał zmiany w rozporządzeniu z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany dotyczą m.in. egzaminów zewnętrznych oraz rekrutacji do szkół w bieżącym roku szkolnym. Zamieszczamy wersję podpisaną przez Ministra wraz z uzasadnieniem. W chwili obecnej (14 kwietnia) rozporządzenie nie jest jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw i nie zostało zamieszczone w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Prosimy o śledzenie tej strony, gdyż dzień publikacji będzie dniem wejścia rozporządzenia w życie.

Rozporzadzenie MEN z 10 kwietnia 2020 r.

Uzasadnienie do rozporzadzenia z 10 kwietnia 2020r.

Więcej informacji na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania

 

 

Idź do góry