14 listopada 2022

HackEdu 2022 – konkurs na wymarzoną lekcję z Laboratoriami Przyszłości

Szanowni Państwo,

już 19 listopada 2022 roku w Tauron Arenie Kraków odbędzie się największy stacjonarny hackathon w Europie – HackYeah powered by GovTech Polska. Na zespoły uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII pod opieką nauczyciela czeka wyzwanie #HackEdu, które polega na stworzeniu pokazowej lekcji pod tytułem: ,,Moja lekcja w szkole jutra” z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości.

Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości jest już dostępny w 12 tys. szkół w całej Polsce. Drukarki 3D, gogle VR oraz mikrokontrolery pozwalają uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy i przygotować do wejścia w przesycony technologią świat.

Teraz przyszedł czas na zastosowanie go w praktyce, urozmaicaniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego, a także rozwijaniu talentów uczniów.

#HackEdu to wyzwanie, które daje młodym ludziom realny wpływa na sposób w jaki ma być przekazywana wiedza przy użyciu nowoczesnych technologii. Jak w ciekawy sposób można wykorzystać nowoczesny sprzęt, by lekcje były inspiracją do zdobywania wiedzy i podejmowania wyzwań współczesnego świata.

Szczegółowe informacje

Rywalizacja będzie trwała około 4 godzin i będzie obejmowała cztery kategorie:

 • nauki ścisłe (matematyka, fizyka),
 • języki obce (wybrane języki obce),
 • nauki humanistyczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie);
 • przyrodnicze (biologia, chemia, geografia).

Na autorów najlepszych pomysłów czekają cenne nagrody rzeczowe – laptopy, tablety i smartwatche i dwie nagrody specjalne.

Natomiast dla nauczycieli organizatorzy przygotowali szkolenia z wykorzystywania sprzętu z katalogu Laboratoria Przyszłości.

Jak zgłosić zespół?

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel (opiekun). Zespół może składać się maksymalnie z 5 uczniów i 1 opiekuna. Zgłoszenia do 18 listopada do godziny 17:00. Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Jedna szkoła może zgłosić jeden zespół do każdego obszaru przedmiotowego.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.