23 grudnia 2020

Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe

Szanowni Nauczyciele,

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Ogólnopolski Konkurs GEEK – Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe pod honorowym patronatem MEN w dwóch kategoriach:
1) Scenariusz (w postaci zbiorów ekranów, algorytmu lub opisu gry) lub
2) Gra (w postaci demo, prototypu lub pełnej gry).

Konkurs GEEK wymaga pracy zespołowej w drużynach od 2 do 5 uczniów w wieku od 10 oraz dwóch nauczycieli (nauczyciel przedmiotu i nauczyciel informatyki) i obejmuje 2 etapy: lokalny (wojewódzki) i ogólnopolski (centralny). Konkurs jest przeprowadzany na trzech poziomach wiekowych:

  1. Podstawowy (szkoły podstawowe)
  2. Średni (szkoły średnie i technika)
  3. Wyższy (uczelnie – pierwszy rok)

Intencją Konkursu jest włączenie uczniów do tworzenia pomocy naukowych w postaci Gier Edukacyjnych na potrzeby innych przedmiotów: języka polskiego, historii, chemii, biologii, matematyki, fizyki.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny a wartościowe nagrody zostaną wręczone podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego połączonych z obchodami Jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego dnia 19 czerwca 2021. Rozpoczęcie Konkursu 15 października 2020.

Regulamin konkursu:

Link do informacji na temat konkursu oraz formularza rejestracyjnego: https://mlodzi.pti.org.pl/

Idź do góry