7 lipca 2021

„Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na start! Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt zakłada opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych pt. „Przedsiębiorczość na planszy”, który obejmuje:

− grę planszową dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej,

− przewodnik metodyczny dla nauczyciela zawierający konspekty zajęć z wykorzystaniem gry planszowej.

Stowarzyszenie zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci otrzymania bezpłatnie pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” zawierającego przewodnik metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i 6 egzemplarzy gry planszowej. Pakiety będą dystrybuowane od 1 października 2021 r. Warunkiem otrzymania pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami szkoły ponadpodstawowej
w październiku 2021 r. oraz deklaracji udziału nauczyciela w badaniu ewaluacyjnym.

Więcej informacji o możliwościach zgłoszenia do projektu znajdziecie Państwo w załączniku do ogłoszenia.

Dokumenty zgłoszeniowe pakiet Przedsiębiorczość na planszy (2)

Idź do góry