10 kwietnia 2018

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista

gala

5 kwietnia Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uhonorował medalami i dyplomami 286 laureatów Konkursu zDolny Ślązaczek i Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.

Gala Laureatów odbyła się w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Oprawę artystyczną wydarzeniu zapewnił występ uczennic Liceum Ogólnokształcącego nr XII we Wrocławiu.

zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista są to konkursy przedmiotowe organizowane wspólnie  przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Laureaci konkursów otrzymują zaświadczenia podpisane przez kuratora nadające uprawnienia egzaminacyjne (zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z danego przedmiotu) oraz uprawnienia rekrutacyjne (tj. laureat jest przyjmowany do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej poza obowiązującymi kryteriami). Do tegorocznej edycji konkursów na etapie szkolnym przystąpiło ok. 50 tysięcy uczniów. Tytuł laureata przyznano 286 uczniom (127 – szkoły podstawowe i 159 gimnazja). Wśród nich znajdują się laureaci wielokrotni, którzy uzyskali tytuł w kilku konkursach przedmiotowych:

w szkołach podstawowych: 3-krotni laureaci – 3 uczniów; 2-krotni laureaci – 25 uczniów;

w gimnazjach: 7-krotna laureatka – 1 uczennica;  6-krotna laureatka – 1 uczennica; 5-krotni laureaci -2 uczniów; 4-krotni laureaci – 5 uczniów; 3-krotni laureaci -9 uczniów; 2-krotni laureaci – 27 uczniów.

Fotorelacja

Gala Laureatówgalagalagalagalagalagalagalagalagala

Idź do góry