23 września 2016

Gala konkursu „Matura na 100 procent”

22 września Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył  w Gali III edycji ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent”. Uroczystość zorganizowana przez Fundację „Zawsze Warto” i Centralną Komisję Egzaminacyjną odbyła się w Sali Rycerskiej Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Gospodarzem tegorocznego finału konkursu był Prezydent Wrocławia. Wśród 25 Laureatów, spełniających niezwykle wysokie kryteria, znalazło się 4 absolwentów z województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Kurator Oświaty, wręczając Laureatom listy gratulacyjne i pamiątkowe pióra, powiedział, że uzyskanie tytułu Laureata III Gali konkursu „Matura na 100 procent” to powód do ogromnej dumy i satysfakcji. Wyraził nadzieję, że nauka nie jest dla nich tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia i wyznaczającą cele. Podziękował Laureatom za godne reprezentowanie uczniów, którzy zakończyli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Świadomość, że wśród kwiatu młodzieży są tak wybitne osoby pozwala ze spokojem i nadzieją patrzeć w przyszłość – powiedział kurator Roman Kowalczyk. Podkreślił, że tak znakomite wyniki maturalne to przede wszystkim pasja i intelektualne predyspozycje młodych ludzi, ale też wsparcie domu oraz szkoły i nauczycieli. Zwracając się do dyrektorów szkół podziękował za stworzenie warunków do osiągnięcia takich sukcesów oraz podkreślił ogromną odpowiedzialność szkoły za młode pokolenie Polaków. Dolnośląski Kurator dodał, że dzisiejsza uroczystość jest znakomitą okazją do złożenia gratulacji Rodzicom Laureatów i życzeń zadowolenia z kolejnych sukcesów dzieci.

Projekt „Matura na 100 procent”, realizowany przez Fundację „Zawsze Warto”  ma charakter ogólnopolski. Jest podsumowaniem kolejnej edycji egzaminów maturalnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili m.in. następujące warunki:

  • z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100% albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%.

O Laureatach III Gali konkursu „Matura na 100 procent” więcej informacji na stronie Fundacji „Zawsze Warto”.

1 2 3   7 8 9 10

 

Idź do góry