5 października 2018

Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego

Fundacja  Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Świat dla Młodych” w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów dolnośląskich szkół średnich, którzy podczas nauki w szkole wykazują się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami oraz aktywnością
w zakresie języków obcych.

Stypendium stanowi formę pomocy dla zdolnej i aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

Wnioski można składać do 31 października 2018 roku.

W załączeniu:

FSdM Regulamin stypendium Swiat dla Mlodych

FSdM Wniosek o przyznanie stypendium Swiat dla Mlodych

Idź do góry