27 listopada 2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

FRSE_logo

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Zachęcam do zapoznania się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.

FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełna informacja o ofercie Fundacji znajduje się na stronie www.frse.org.pl

 

Z poważaniem

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry