20 marca 2017

“Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół gimnazjalnych!

Informujemy o ogólnopolskiej edycji programu edukacyjnego: „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” realizowanej przez Ministerstwo Finansów
na terenie województwa dolnośląskiego.

Jest to bezpłatny program edukacyjny skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie świadomości
i wiedzy podatkowej młodzieży gimnazjalnej, a także uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie wiążą się z istnieniem szarej strefy. Program ma pokazać młodym ludziom, że regulowanie zobowiązań wobec państwa to również przejaw nowoczesnego patriotyzmu, a podatki przeznaczane są na cele, z których korzystamy wszyscy. Szkoły mogą również wziąć udział w konkursie na temat podatków.

Więcej informacji na stronie www.finansoaktywni.pl.

Formularz zgłoszeniowy: https://finansoaktywni.pl/zamow-darmowy-zestaw/

Idź do góry