7 czerwca 2019

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

  Informuję, że w dniu 5.06.2019 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym uczestniczyli  przedstawiciele:

– Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu,

– Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

– Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,

– Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

– Urzędu Miejskiego Wrocławia,

– Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Celem spotkania było wyłonienie przedszkoli/szkół/placówek, które najskuteczniej  realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej, w oparciu o diagnozę potrzeb środowiskowych,  w ramach VII edycji funkcjonowania Sieci.

 

Analizie poddano arkusze ewaluacyjne, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w oparciu o  kryteria:

–   określenie problemu ekologicznego zaobserwowanego w środowisku,

–   pomysłowość innowacyjność,

– ocena merytoryczna zrealizowanego projektu (jasno określone cele, integracja treści,
logiczna całość, konsekwentna realizacja, efekty),

–   współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym –  zasięg realizowanych działań.

 

Na tej podstawie, zgodnie z naszymi zasadami, do audytu wyłoniono placówki, które uzyskały największą liczbę punktów. Są to:

 

  1. Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids” w Siechnicach
  2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej

 

Celem audytu, tak jak w poprzednich edycjach, jest potwierdzenie podejmowanych działań w ramach projektów. Przedstawiciele Forum do końca czerwca 2019 r.  przeprowadzą audyt w wymienionych  placówkach, w zakresie realizowanych zadań opisanych w arkuszach ewaluacyjnych. W trakcie audytu społeczność przedszkoli i szkół będzie miała okazje zaprezentować swoje dokonania w formie prezentacji multimedialnych, ekspozycji kronik i wszelkiej dokumentacji wytworzonej podczas realizacji projektu. Termin wizyty w ww. placówkach będzie ustalany indywidualnie drogą telefoniczną.

 

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

Idź do góry