8 listopada 2018

Edukacja Globalna w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” rozpoczął realizację projektu badawczo-szkoleniowego poświęconego miejscu edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej. Badanie jest elementem projektu pn. „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, którego celem jest upowszechnienie edukacji globalnej na pierwszym etapie kształcenia.

Jednym z działań projektu jest internetowe badanie ankietowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy badania chcą dowiedzieć się m.in.  czy treści edukacji globalnej są obecne w edukacji szkolnej, co ułatwia, a co utrudnia wprowadzanie tematów dotyczących globalnych współzależności, jakiego rodzaju wsparcia w zakresie edukacji globalnej oczekują nauczyciele.

Ankieta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dostępna jest pod adresem:  https://edukacjaglobalna.webankieta.pl/. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 min.

Idź do góry