3 stycznia 2018

Działalność edukacyjna, projekt „Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR”

pobrane

Szanowni Państwo,

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie od wielu lat w ramach projektu CEDUR prowadzi działalność edukacyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Jedną z grup odbiorców jest środowisko szkolne, do którego skierowane są takie inicjatywy jak:

– organizacja bezpłatnych seminariów szkoleniowych i warsztatów dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz zawierających elementy wiedzy o finansach, a także dla młodzieży szkolnej; omawiane zagadnienia z zakresu rynku finansowego są zgodne z podstawą programową;

– wydawanie bezpłatnych publikacji edukacyjnych, w tym scenariuszy zajęć do wykorzystania przez nauczycieli wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych w pracy z uczniami.

UKNF prowadzi współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE), która  ukierunkowana jest m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i przedmiotów zawierających treści nauczania o charakterze ekonomicznym, organizację seminariów szkoleniowych i warsztatów oraz opiniowanie pod względem metodycznym przez ORE publikacji kierowanych do środowiska szkolnego, wydawanych nakładem KNF.

Wszelkie informacje dotyczące projektu CEDUR dostępne są pod adresem: www.knf.gov.pl, w zakładce CEDUR.

 

Idź do góry