23 stycznia 2018

Druga edycja pilotażowego programu MON w zakresie szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. Klasy wojskowe.

We wrześniu 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiło pilotażowy „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, adresowany do szkół, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają tzw. klasy o profilu wojskowym i mundurowym.

W pierwszej edycji programu bierze udział 58 szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Celem projektu jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.

Mając na uwadze bardzo pozytywny odbiór inicjatywy MON wśród szkół zakwalifikowanych do pilotażowego programu, a także plany Ministerstwa dotyczące kształcenia wojskowego młodzieży, w chwili obecnej Biuro do Spraw Proobronnych, koordynujące z ramienia MON realizację programu, rozpoczęło kwalifikacje do drugiej edycji programu, która rozpocznie się wraz z inauguracją roku szkolnego 2018/2019.

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 12 lutego br.

W załączeniu szczegółowe informacje dotyczące drugiej edycji pilotażowego programu MON oraz możliwości zgłoszenia placówki edukacyjnej do udziału w tej inicjatywie.

Załącznik

Idź do góry