27 sierpnia 2019

Dolnośląski Okrągły Stół Edukacyjny we Wrocławiu

Dolnośląski Okrągły Stół Edukacyjny

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk i Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal wzięli udział w obradach Dolnośląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Spotkaniu przewodniczyła Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek. Organizatorami debaty byli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

W Dolnośląskim Okrągłym Stole Edukacyjnym we Wrocławiu uczestniczyli przedstawiciele: rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, samorządów oraz uczelni wyższych i pracodawców. Rozmowy koncentrowały się wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.

Dolnośląski Okrągły Stół EdukacyjnyDolnośląski Okrągły Stół EdukacyjnyDolnośląski Okrągły Stół EdukacyjnyDolnośląski Okrągły Stół EdukacyjnyDolnośląski Okrągły Stół EdukacyjnyDolnośląski Okrągły Stół EdukacyjnyDolnośląski Okrągły Stół Edukacyjny

Idź do góry