22 marca 2018

Dolnośląski Konkurs Krótkich Form Filmowych “Zachowali się jak trzeba”

LO 1

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Danuty Siedzikówny “Inki” we Wrocławiu oraz Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział we Wrocławiu zapraszają uczniów dolnośląskich szkół podstawowych (VII klasa), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Dolnośląskim Konkursie Krótkich Form Filmowych. Celem konkursu jest promowanie wiarygodnych postaw ludzi żyjących w XX i XXI wieku, którym przyświecały słowa Danuty Siedzikówny “Inki”: “Zachowałam się jak trzeba”. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 maja 2018 r. na adres szkoły (ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław).

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.lo1.wroc.pl/medialna.

Dodatkowych informacji udziela pani Jolanta Wróblewska (jolawroblewska@wp.pl).

Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Idź do góry