9 czerwca 2021

Dolnośląscy uczniowie w webinarium „Ethics in Technology & Internet” zorganizowanym w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ.

Dnia 31 maja 2021 r. odbyło się dedykowane młodemu pokoleniu ogólnopolskie webinarium „Ethics in Technology & Internet” zorganizowane w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021 przez  Pełnomocnika Rządu RP ds. polityki młodzieżowej, przedstawicieli Internet Governance Forum Poland, TrendHouse.org oraz Council for Dialogue with Young Generation.

Językiem webinarium był  język angielski.

Prelegentami byli eksperci Ministra Cyfryzacji ds. etyki i społeczeństwa informacyjnego, OECD, Komisji Europejskiej, UNESCO, doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych Egiptu oraz pionier sieci komputerowych z RPA. W spotkaniu uczestniczył(a) również i odpowiadał(a) na pytania inteligentny(a)  robot – Sophia.

Webinarium odbyło się na platformie ZOOM o ograniczonej  liczbie uczestników. Do wejścia na platformę i aktywnego udziału w debacie webinarium zakwalifikowała się ekipa Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, w składzie: Ewa Gano – dyrektor szkoły oraz uczniowie klasy pierwszej i trzeciej  w zawodzie technik informatyk – Magdalena Pasierbek, Patryk Gronowski, Igor Ratajczak i Jakub Koźmiński. Uczestnicząc w dyskusji uczniowie otworzyli min. tematy dotyczące zagrożeń związanych z takimi konstrukcjami sztucznej inteligencji, które mogłyby funkcjonować jako odrębne rasy a także wskazali na zagadnienia obejmujące problematykę  moralności i etyki  osób korzystających z internetu.

Zakwalifikowanie się i udział  „na żywo”  w webinarium  należy uznać za znaczące osiągnięcie dolnośląskich uczniów, potwierdzające ich merytoryczną wiedzę w obszarze dyskutowanych zagadnień oraz praktyczną znajomość języka angielskiego.

 

Więcej informacji:

http://zszgoras.pol.pl

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry