31 marca 2017

Dofinansowanie prenumeraty czasopism o tematyce ekologicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, podobnie jak w latach ubiegłych planuje w roku szkolnym 2017/2018 dofinansowanie prenumeraty czasopism o tematyce ekologicznej dla ośrodków edukacji oraz szkół  publicznych i prywatnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego.

Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty czasopism ekologicznych (maksymalnie dwóch tytułów dla danego typu szkoły) jest wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem na adres: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  w terminie do 28 kwietnia 2017r.

 Szczegółowe informacje na temat prenumeraty znajdują się w poniższych załącznikach.

ankieta

list do dyrektorów szkół

Idź do góry