4 czerwca 2020

Dobre praktyki w edukacji włączającej

Dyrektorzy dolnośląskich szkół

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przykłady dobrych praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”.

Poradnik powstaje w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Zostanie on nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom.

Codziennością każdego nauczyciela jest praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym tymi, których potrzeby zostały określone jako „specjalne”. Dla wielu nauczycieli klasa zróżnicowana pod względem potrzeb uczęszczających do niej uczniów jest inspiracją do poszukiwania innowacyjnych metod nauczania, materiałów dydaktycznych i strategii, które sprawdzą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, umożliwiając każdemu uczniowi doświadczenie sukcesu, zaangażowanie w przebieg lekcji i włączenie w społeczne życie klasy i szkoły. Wiele szkół wypracowało skuteczne metody pracy, tworząc włączający klimat szkoły oraz formułę współpracy, zarówno wewnątrz szkoły, jak i w społeczności lokalnej, która odpowiada na potrzeby uczniów i pojawiające się wyzwania.

Przykłady dobrej praktyki, po uwzględnieniu kontekstu w jakim się sprawdziły, mogą stanowić inspirację dla innych szkół, nauczycieli i całych społeczności szkolnych. Mogą być także wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało badanie, które pozwoli na zebranie przykładów praktyki włączającej w szkołach podstawowych, ich analizę oraz upowszechnienie.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

27 maja 2020 r. do szkół podstawowych ogólnodostępnych Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało zaproszenie do udziału w badaniach wraz z linkiem do kwestionariusza ankiety dotyczącej praktyki włączającej.

Ankieta jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej w Strefie dla zalogowanych Pracownika do 17 czerwca 2020 roku.

Informacja o badaniach została zamieszczona na stronie internetowej MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-edukacji-wlaczajacej

Idź do góry