22 września 2016

Dobra zmiana w edukacji

Zmiany, które zostaną przeprowadzone, wynikają z analizy tego, co w edukacji się dzieje, oraz obserwacji i oceny funkcjonującego trójstopniowego modelu, czyli sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum. Sprawą najbardziej kontrowersyjną wydaje się stopniowe wygaszanie, czyli de facto likwidacja gimnazjum. Jest kilka argumentów, które za tym przemawiają, i nie są to argumenty takie, że oto gimnazja stały się enklawą wszystkiego, co złe, siedliskiem wszelkiego rodzaju patologii. Gimnazja są normalnymi szkołami, są lepsze i gorsze, podobnie jak licea i szkoły podstawowe. W niektórych pracują ludzie bardziej kompetentni i pracowici, w innych mniej. Gimnazja to też nie siedlisko agresji, choć problemów wychowawczych jest więcej, bo skupiają one młodzież w trudnym wieku rozwojowym.

Czytaj cały artykuł>>>

Idź do góry