6. Konkursy pozostałe

8 grudnia 2016

Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół! Informujemy, że Wejherowskie Centrum Kultury  zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu odbywającym się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Wejherowie. W załączeniu zaproszenie-na-xxiii-ogolnopolski-festiwal-piesni-o-morzu, karta-zgloszenia-xxiii-ofpom, regulamin-xxiii-ofpom-2017.

28 listopada 2016

Konkurs “Olimpiada Geograficzna”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy dolnośląskich szkół gimnazjalnych! Informujemy, że Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu organizuje kolejną edycję konkursu pod nazwą Olimpiada Geograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich  dolnośląskich    gimnazjów zainteresowanych geografią, jak również turystyką i krajoznawstwem. Zakres wymagań obejmuje   wiadomości   i   umiejętności   określone   w   podstawie programowej  kształcenia  ogólnego  z przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym poszerzone o zagadnienia […]

17 listopada 2016

Projekt “Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu”

Szanowni Państwo, fundacja Art Transparent- współorganizator projektu “Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu” promuje twórczość wrocławskiego artysty -Stanisława Dróżdża wśród mieszkańców miasta Wrocławia. W ramach projektu realizowany był szereg działań: m.in. na ścianach wrocławskich kamienic powstały murale z pracami artysty. W kolejnych miesiącach fundacja zaplanowała przygotowanie dwóch scenariuszy lekcji dla dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych. […]

14 listopada 2016

XIII Konkurs Literacko-Dziennikarski „Moja Mała Ojczyzna” im. Beaty Jaroszewskiej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska do udziału w XIII edycji regionalnego konkursu literacko – dziennikarskiego pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna im. Beaty Jaroszewskiej”. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: http://www.zspwlodowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m http://www.zspwlodowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,38,39  

19 października 2016

Informacja o konkursach PCDNiPPP w Górze

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza do udziału w konkursach informatycznych. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że PCDNiPPP w Górze zaprasza do udziału w następujących konkursach: XVII Międzywojewódzkim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – konkurs realizowany jest w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programów użytkowych i w kategorii […]

19 października 2016

Nagrody im. Jana Rodowicza „ANODY

Szanowni Państwo Informujemy, że trwa VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”-odznaczenia dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Na uwagę zasługuje nowa kategoria za wyjątkową inicjatywę społeczną. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych, nieznanych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. Zgłoszenia przyjmowane są […]

19 października 2016

XII Międzyszkolny konkurs „Zakładka ekologiczna – z wizytą w lesie”

Informujemy,  że Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu organizuje kolejną edycję międzyszkolnego konkursu plastycznego  „Zakładka ekologiczna – z wizytą w lesie”. Celem konkursu jest:  rozwijanie i promowanie talentów plastycznych uczniów,  kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat korzyści płynących z lasu. Organizator konkursu zaprasza uczniów klas 1-3 szkoły […]

19 października 2016

VII Międzyszkolny Konkurs „Pożeracze książek”

Informujemy,  że Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu organizuje kolejną edycję międzyszkolnego konkursu czytelniczego  „Pożeracze książek”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”. Celem konkursu jest: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne […]

30 września 2016

Narodowy Bank Polski uruchomił XV edycję „Konkursu na pracę pisemną”

 Szanowni Państwo Zapraszamy  uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do XV edycji „Konkursu na pracę pisemną” organizowaną przez Narodowy Bank Polski. Turniej trwa do 16 października 2016 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i stypendia. Szczegóły konkursu na: www. nbp.pl/PracaPisemna2016   Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu

30 września 2016

IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej organizowany przez wyd. Charaktery

Szanowni Państwo Wydawnictwo „Charaktery” organizuje Turniej Wiedzy Psychologicznej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to cenna inicjatywa edukacyjna i wychowawcza, która przyczynia się do poszerzania zainteresowań uczniów problematyką psychologiczną. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Turniej trwa od 1. października 2016 r do 8 kwietnia 2017 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody […]

26 września 2016

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Informujemy, że Związek Romów Polskich ogłosił konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Idź do góry