6. Konkursy pozostałe

28 grudnia 2016

„Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci”

Szanowni Państwo, Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkie szkoły do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie „Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci”. Program jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Zapraszamy na stronę […]

28 grudnia 2016

Stowarzyszenie „Faustynka” organizuje spotkanie pt.”W Służbie innym”

Szanowni Państwo, stowarzyszenie „Faustynka” organizuje spotkanie osób pt.”W służbie innym”, na którym zostaną zaprezentowane prace rożnymi technikami i metodami nt. ZIMA. Zbiórka prac i zgłoszenia potrwa do 25.01.2017 r. Więcej informacji można otrzymać pod nr tel. 78-194-26-23. Ponad to stowarzyszenie organizuje zbiórkę na rzecz ubogich dzieci z regionu w okresie od 15.11.2016 do 30.06.2017 r. […]

8 grudnia 2016

Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół! Informujemy, że Wejherowskie Centrum Kultury  zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu odbywającym się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Wejherowie. W załączeniu zaproszenie-na-xxiii-ogolnopolski-festiwal-piesni-o-morzu, karta-zgloszenia-xxiii-ofpom, regulamin-xxiii-ofpom-2017.

28 listopada 2016

Konkurs „Olimpiada Geograficzna”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy dolnośląskich szkół gimnazjalnych! Informujemy, że Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu organizuje kolejną edycję konkursu pod nazwą Olimpiada Geograficzna. Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich  dolnośląskich    gimnazjów zainteresowanych geografią, jak również turystyką i krajoznawstwem. Zakres wymagań obejmuje   wiadomości   i   umiejętności   określone   w   podstawie programowej  kształcenia  ogólnego  z przedmiotu geografia na III etapie edukacyjnym poszerzone o zagadnienia […]

17 listopada 2016

Projekt „Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu”

Szanowni Państwo, fundacja Art Transparent- współorganizator projektu „Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu” promuje twórczość wrocławskiego artysty -Stanisława Dróżdża wśród mieszkańców miasta Wrocławia. W ramach projektu realizowany był szereg działań: m.in. na ścianach wrocławskich kamienic powstały murale z pracami artysty. W kolejnych miesiącach fundacja zaplanowała przygotowanie dwóch scenariuszy lekcji dla dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych. […]

14 listopada 2016

XIII Konkurs Literacko-Dziennikarski „Moja Mała Ojczyzna” im. Beaty Jaroszewskiej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska do udziału w XIII edycji regionalnego konkursu literacko – dziennikarskiego pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna im. Beaty Jaroszewskiej”. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: http://www.zspwlodowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m http://www.zspwlodowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,38,39  

19 października 2016

Informacja o konkursach PCDNiPPP w Górze

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza do udziału w konkursach informatycznych. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że PCDNiPPP w Górze zaprasza do udziału w następujących konkursach: XVII Międzywojewódzkim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – konkurs realizowany jest w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem programów użytkowych i w kategorii […]

19 października 2016

Nagrody im. Jana Rodowicza „ANODY

Szanowni Państwo Informujemy, że trwa VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”-odznaczenia dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Na uwagę zasługuje nowa kategoria za wyjątkową inicjatywę społeczną. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych, nieznanych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. Zgłoszenia przyjmowane są […]

19 października 2016

XII Międzyszkolny konkurs „Zakładka ekologiczna – z wizytą w lesie”

Informujemy,  że Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu organizuje kolejną edycję międzyszkolnego konkursu plastycznego  „Zakładka ekologiczna – z wizytą w lesie”. Celem konkursu jest:  rozwijanie i promowanie talentów plastycznych uczniów,  kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat korzyści płynących z lasu. Organizator konkursu zaprasza uczniów klas 1-3 szkoły […]

19 października 2016

VII Międzyszkolny Konkurs „Pożeracze książek”

Informujemy,  że Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu organizuje kolejną edycję międzyszkolnego konkursu czytelniczego  „Pożeracze książek”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”. Celem konkursu jest: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne […]

30 września 2016

Narodowy Bank Polski uruchomił XV edycję „Konkursu na pracę pisemną”

 Szanowni Państwo Zapraszamy  uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do XV edycji „Konkursu na pracę pisemną” organizowaną przez Narodowy Bank Polski. Turniej trwa do 16 października 2016 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i stypendia. Szczegóły konkursu na: www. nbp.pl/PracaPisemna2016   Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu

30 września 2016

IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej organizowany przez wyd. Charaktery

Szanowni Państwo Wydawnictwo „Charaktery” organizuje Turniej Wiedzy Psychologicznej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to cenna inicjatywa edukacyjna i wychowawcza, która przyczynia się do poszerzania zainteresowań uczniów problematyką psychologiczną. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Turniej trwa od 1. października 2016 r do 8 kwietnia 2017 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody […]

26 września 2016

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Informujemy, że Związek Romów Polskich ogłosił konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

26 września 2016

VIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. ”Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Szanowni Państwo Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. ”Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzież do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka. Prace konkursowe powinny być przesłane lub dostarczone do […]

26 września 2016

Fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing Sp. z o.o. ogłasza konkurs „Misja –Książka” pod honorowym patronatem MEN

Szanowni Państwo   Informujemy, że Fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing Sp. z o.o. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłasza konkurs pt. „Misja –Książka” . Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziano ciekawe i wartościowe nagrody rzeczowe .   Więcej szczegółów konkursu na: www.ridero.eu  www.nowoczesnapolska.org       […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.