Aktualności

25 sierpnia 2016

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017. Minister Anna Zalewska przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian, które będą zaprezentowane w postaci projektów ustaw w połowie września. Jednocześnie Szefowa MEN zachęca w liście do aktywnego włączenia się do prac nad ostatecznymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu […]

20 sierpnia 2016

List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów

men

Dziś Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do samorządów list, w którym podziękowała za ich dotychczasowe zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i poprosiła o dalszą współpracę przy precyzowaniu szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie edukacji. List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów

18 sierpnia 2016

Inauguracja Wojewódzka Roku Szkolnego 2016/2017

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w nowo wybudowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, Gmina Kobierzyce, w dniu 1 września 2016 r. o godz. 10:00. Do placówki, w skład której wchodzi również żłobek, będzie uczęszczało około 450 uczniów oraz 150 przedszkolaków. W kompleksie poza nowoczesnymi salami dydaktycznymi, przedszkolnymi […]

12 sierpnia 2016

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia

Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej zostało podpisane 29 lipca 2016 r.  W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany: odstępuje się od […]

8 sierpnia 2016

„Terminy dystrybucji adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że. zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych, z następującymi Wykonawcami: – w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, – w druku powiększonym z firmą “System Graf” drukarnia Agencja Reklamowo – Wydawnicza Janusz […]

3 sierpnia 2016

Uroczystości 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Złożył kwiaty pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu. Uroczystości zakończyła Msza Święta w intencji Powstańców Warszawskich w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do […]

2 sierpnia 2016

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 8 i 10 lipca uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę zbrodni dokonanej na polskiej ludności cywilnej Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej przez działające na tamtych terenach oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), a także dywizję SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami. W wyniku popełnionego w […]

1 sierpnia 2016

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji

Przedstawiamy relację wideo z Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się dziś w Toruniu. Zamieszczamy również do pobrania prezentację zawierającą główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat. Prezentacja Najważniejsze założenia do zmian w systemie oświaty W poniedziałek, 27 czerwca podczas konferencji Podsumowującej Ogólnopolską Debatę […]

Idź do góry