Aktualności

5 października 2016

Informacja o szkoleniach MEN i IPN

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej planuje w roku szkolnym 2016/2017 zorganizować  certyfikowane szkolenia, skierowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Między dwoma totalitaryzmami” w ramach seminarium „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz […]

30 września 2016

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r.

Zmiany w pracy nauczycieli po nowelizacji KN od 1 września 2016 r. Do Kuratorium Oświaty kierowane są pytania i wątpliwości, dotyczące sposobu organizacji zajęć w szkołach po zmianie treści art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Zmiana ta, przypomnijmy, polegała na tym, iż skreślone zostały z ustawy zapisy, precyzujące wymiar zajęć, prowadzonych na tej […]

29 września 2016

Wrocławski Salon Maturzystów

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 28 września uczestniczył w X edycji Salonu Maturzystów, której gospodarzem była Politechnika Wrocławska. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przeprowadza w 16 ośrodkach akademickich kampanię edukacyjno-informacyjną, która ułatwia uczniom klas maturalnych poznanie oferty edukacyjnej wyższych uczelni i zasad zdawania egzaminu maturalnego.

28 września 2016

Uroczystość wręczania dyplomów stypendystom Samorządu Wrocławia w roku szkolnym 2016/2017

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 28 września uczestniczył w uroczystości wręczania dyplomów stypendystom Samorządu Wrocławia. Gala odbyła się w Zespole Szkół nr 14. W roku szkolnym 2016/2017 w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego 256 uzdolnionych uczniów i absolwentów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium. Ze świadczenia finansowego wypłacanego z Uczniowskiego Programu Stypendialnego ubiegać się mogą […]

27 września 2016

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców

W Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się dzisiaj debata poświęcona roli rad rodziców w systemie oświaty. Współpraca pomiędzy radą rodziców, dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym powinna opierać się na wzajemnym partnerstwie, pełnym zaufaniu i szacunku – w wystąpieniu powiedział Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Podkreśl, że nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami […]

27 września 2016

Konferencja „Zawodowa strefa” w Legnicy

Konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oznacza zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym – powiedział Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty podczas konferencji zorganizowanej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, odbywającej się 26 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona. Wśród gości specjalnych debaty znaleźli się Elżbieta Witek członek Rady Ministrów,Teresa Wargocka Sekretarz Stanu […]

26 września 2016

Informacje o konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”

Lista  laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty   „Orzeł Dolnośląski 2016” Michał Górniak I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy Wiktoria Pawlak II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie Daniela Sterioska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu Maciej Skrzynecki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Patrycja Skoczylas I Liceum Ogólnokształcącego im. […]

23 września 2016

Gala konkursu „Matura na 100 procent”

22 września Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył  w Gali III edycji ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent”. Uroczystość zorganizowana przez Fundację „Zawsze Warto” i Centralną Komisję Egzaminacyjną odbyła się w Sali Rycerskiej Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Gospodarzem tegorocznego finału konkursu był Prezydent Wrocławia. Wśród 25 Laureatów, spełniających niezwykle wysokie kryteria, znalazło się 4 absolwentów z […]

22 września 2016

Uroczystość zakończenia XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył  21 września w uroczystym zakończeniu edycji stacjonarnej XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, które odbyło się w Auli Politechniki Wrocławskiej. Złote medalistki w wioślarstwie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj były gośćmi specjalnymi gali kończącej wrocławską edycje Festiwalu Nauki. W trakcie dyskusji medalistki zachęcały młodzież do ruchu […]

22 września 2016

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Na łamach dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 19 września 2016 roku ukazał się wywiad z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „KĄT” w Warszawie Łukaszem Ługowskim zatytułowany „Nauczyliśmy się gimnazjów, a oni nam je likwidują”. W wywiadzie, który przeprowadziła redaktor Zuzanna Dąbrowska, Pan Ł. Ługowski wypowiada się krytycznie na temat likwidacji gimnazjów. Ma do tego prawo, […]

22 września 2016

Dobra zmiana w edukacji

Zmiany, które zostaną przeprowadzone, wynikają z analizy tego, co w edukacji się dzieje, oraz obserwacji i oceny funkcjonującego trójstopniowego modelu, czyli sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum. Sprawą najbardziej kontrowersyjną wydaje się stopniowe wygaszanie, czyli de facto likwidacja gimnazjum. Jest kilka argumentów, które za tym przemawiają, i nie są to argumenty takie, że oto gimnazja stały się enklawą wszystkiego, […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.