8 lutego 2019

Bezpłatne szkolenie w zakresie podniesienia kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

W ramach projektu  realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”  skierowanego do kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych z terenu województwa dolnośląskiego tzn. dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek,  Oświata i Biznes sp.  z o.o., zaprasza do udziału w 72 godzinnym szkoleniu dotyczącym podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych.  Szkolenie obejmuje 4 moduły tematyczne:

  1. Dyrektor jako przywódca edukacyjny (19h)
  2. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji (24h)
  • Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (18h)
  1. Wprowadzanie zmiany (11h)

Po zakończonym szkoleniu, każdy uczestnik otrzyma 24 godzinne wsparcie doradcze maksymalnie do stycznia 2020 r. w miejscu jego pracy w celu wsparcia wdrożenia procesu wspomagania w placówce.

Szkolenia i doradztwo są dla uczestników bezpłatne.

Więcej informacji zawarte jest w załączniku.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Idź do góry