8 grudnia 2022

Bezpłatne, on-line „Zdalne Zloty Ponadczasowych Doradców Zawodowych „

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Doradcy zawodowi

Akredytowany, niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia (ODN-CSPZ), którego organem prowadzącym jest firma szkoleniowo- doradcza Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Jelczu-Laskowicach opracował strategię doskonalenia zawodowego i przestrzeń do rozwoju,  inspiracji i motywacji  doradców zawodowych. Pod koniec każdego miesiąca, począwszy od maja 2020 r.  (fanpage ODN CSIPZ https://www.facebook.com/CSIPZ) odbywają się cykliczne spotkania pod nazwą Zdalnych Zlotów Ponadczasowych Doradców Zawodowych. Dotychczas odbyło się 29 Zdalnych Zlotów poświęconych m.in. narzędziom do pracy, technologii, psychologii, wartościom i kompetencjom przyszłości. Spotkania   prowadzą je eksperci z dziedziny treningu mentalnego, talentów Gallupa, krytycznego myślenia czy mediów społecznościowych, reprezentujący    organizacje pozarządowe, szkoły i placówki, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, małe przedsiębiorstwa oraz korporacje.

W spotkaniach udział biorą  nauczyciele, doradcy zawodowi, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, studenci oraz rodzice z całej Polski.

Przykładowe tematy zdalnych spotkań:

 • „Jak w szkole trenować kompetencje przyszłości” – Katarzyna Skolimowska, autorka trzech książek: „Wychowanie do osobistego rozwoju” (dwie części) i „Podkręć mózg! I wejdź na wyższy poziom nauczania„,
 • „Wszystko zaczyna się od mistrza, czyli jak zadbać o siebie, żeby być autorytetem dla innych” – Michał Zawadka, autor bestsellerowych książek z zakresu rozwoju mentalnego, osobistego i społecznego dzieci oraz młodzieży,
 • „Jak tworzyć osobiste portfolio z wykorzystaniem narzędzi TIK?”– Agnieszka Halicka, youtuberka, członkini społeczności Superbelfrzy RP, ambasadorka Genially i Wakeleta,
 • „Praca z wartościami i motywacją w procesie doradczym” – Patrycja Załuska, ekspertka ds. Rynku Pracy Uniwersytetu SWPS w Warszawie, autorka książki „reStart kariery. Zbuduj przewagę na rynku pracy”, nominowanej do Economicus 2019 w kategorii najciekawsze publikacje o tematyce gospodarczej.

W każdym Zdalnym Zlocie Ponadczasowych Doradców Zawodowych bierze udział od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników. Nagrania ze Zlotów są wielokrotnie odtwarzane (portal Facebook i strona internetowa placówki https://csipz.pl/).

Zdalne spotkania dla edukatorów i specjalistów z dziedziny rozwoju osobistego i zawodowego stały się inspiracją dla autorów prac dyplomowych, którzy wskazali je jako źródło wartościowych narzędzi doskonalących kompetencje nauczycieli i doradców zawodowych.

We współpracy z Wyższą Szkołą Bankową odbyły się również dwa stacjonarne Zloty Ponadczasowych Doradców Zawodowych we Wrocławiu i Poznaniu. Uczestnicy brali udział w rozgrywkach planszowych, inspirujących wykładach i spotkaniach autorskich. We wrześniu br. w trakcie II Stacjonarnego Zlotu Ponadczasowych Doradców Zawodowych odbyła się premiera książki Ponadczasowy Doradca Zawodowy”, którego autorką jest Anna Płoska, dyrektor ODN-CSPZ.

Począwszy od stycznia 2023 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Szkoleń kontynuować będzie działania w ramach Zdalnych Zlotów Ponadczasowych Doradców Zawodowych z uwzględnieniem nowych narzędzi dydaktycznych dla doradców.

Udział w Zdalnych Zlotach jest  bezpłatny, obecność nie wymaga rejestracji.

Poniżej link dla zainteresowanych spotkaniami:

https://www.facebook.com/groups/ZlotPonadczasowychDoradcowZawodowych

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.