7 sierpnia 2017

Baza instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Informujemy, że na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace) jest zamieszczony wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Wśród nich znajdują się m.in. placówki udzielające tymczasowego schronienia, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne, jednostki specjalistycznego poradnictwa, wraz z danymi teleadresowymi do kontaktu osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o rozpowszechnienie informacji o istnieniu takiej bazy w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań antyprzemocowych.

 

Idź do góry