4 lutego 2019

Badanie aktywności ekonomicznej BAEL

Urząd Statyczny we Wrocławiu zaprasza do zapoznania się z informacją na temat Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Wskaźniki wyznaczane na podstawie danych z BAEL wykorzystywane są do monitorowania i oceny skuteczności działań podejmowanych głównie w  zakresie polityki rynku pracy, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Badanie BAEL jest także jednym z ważniejszych źródeł danych do monitorowania polityki edukacyjnej w Polsce i w Europie.

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-ii-kwartal-2018-roku,4,30.html

Idź do góry