23 sierpnia 2021

„Aktywna tablica”- edycja 2021

aktywna tablica

Dnia 20 sierpnia 2021r Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica

Załącznik do wniosku organu prowadzacego(XLS, 18KB)

Idź do góry