4 lipca 2017

76. rocznica zamordowania profesorów lwowskich

76. Rocznica zamordowania Profesorów Lwowskich

Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wziął udział w uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę zamordowania profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich.

Pod znajdującym się na Politechnice Wrocławskiej Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich kwiaty złożyli wojewoda dolnośląski, przedstawiciele władz samorządowych i  miejskich, delegacje wrocławskich uczelni, szkół oraz stowarzyszeń.

4 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Aresztowani naukowcy byli pracownikami trzech lwowskich uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Od niemieckich kul zginęło wówczas 40 osób.

Pomnik Martyrologii Profesorów Lwowskich we Wrocławiu upamiętnia mord profesorów lwowskich dokonany po rozpoczęciu okupacji Lwowa przez III Rzeszę 4 lipca 1941 roku oraz 11 i 26 lipca 1941 roku.

 

.76. Rocznica zamordowania Profesorów Lwowskich76. Rocznica zamordowania Profesorów Lwowskich76. Rocznica zamordowania Profesorów Lwowskich76. Rocznica zamordowania Profesorów Lwowskichlipca 1941 rokulipca 1941 roku76. Rocznica zamordowania Profesorów Lwowskich

Idź do góry