11 marca 2021

40. rocznica powołania NSZZ RI „Solidarność”

Z okazji 40. rocznicy powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, został wydany kalendarz, który przedstawia wydarzenia i działania podejmowane przez niezależne ruchy chłopskie w 1981 roku w walce o wieś polską, wolną, niezależną.

Kalendarz jest źródłem wiedzy o dziedzictwie polskiej wsi i może być wykorzystany przez nauczycieli podczas lekcji historii, jako uzupełnienie podstawowych informacji o działalności polskich rolników.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi z okazji jubileuszu NSZZ RI „Solidarność” przygotował specjalną stronę Solidarność Rolników skierowaną do nauczycieli historii w szkołach ponadpodstawowych na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Idź do góry