17 czerwca 2020

Konkurs 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w konkursie pt. ,,100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Człowiek, miejsce, zdarzenie”.

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Bitwa Warszawska 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce”, w nw. kategoriach:

1) Plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klas szkół podstawowych;
2) Graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów 5-8 klas szkół podstawowych;
3) Dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prace konkursowe należy składać do 15 lipca 2020 r.

Kartę zgłoszenia Konkursowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu można pobrać ze strony internetowej Organizatora.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia konkursowego należy przesłać lub złożyć na adres Współorganizatora, którym jest:
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa

z dopiskiem:

KONKURS
pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

Szczegóły konkursu oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl
lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-z-okazji-100-rocznicy-bitwy-warszawskiej-1920-roku-czlowiek-zdarzenie-miejsce

Idź do góry