12 listopada 2019

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” – II edycja ogólnopolska projektu edukacyjnego

Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku - II edycja ogólnopolska proj. edu.

Szanowni Państwo,

 Instytut Pamięci Narodowej realizuje w bieżącym roku szkolnym II edycję ogólnopolską projektu edukacyjnego

„Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

 Uczestnikom projektu proponuje się udział w dwóch sesjach naukowo-edukacyjnych i dwóch spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

 Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/79740,Projekt-edukacyjny-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-wieku-II-edycja-ogolnopol.html

 

Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku - II edycja ogólnopolska proj. edu.

Idź do góry