bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00


ZAPROSZENIE na szkolenie „Odmienność narodowościowa i kulturowa a dyskryminacja”
2014-01-14

W dniu 4 lutego 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1) w sali sejmikowej (1224) w godz. 10.00-14.00 odbędzie się szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcone problematyce dyskryminacji ze względu na narodowość i odmienność kulturową. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele administracji publicznej (Wojewody Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Straży Miejskiej Wrocławia).

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane z dyskryminacją ze względu na narodowość (skala problemu, sytuacja prawna) i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku, zaprezentowane zostaną działania administracji publicznej w tym zakresie i dobre praktyki, przedstawiona zostanie sytuacja dzieci wielojęzycznych
i wielokulturowych w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego
oraz problematyka edukacji wielokulturowej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają dojazd i pokrywają jego koszty. Zgłoszenia są przyjmowane do 24.01.2014 r. pod adresem: kuratorium.wroclaw.pl/inne/szkolenie14012014
Uwaga: Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dalszych informacji udzielają:
Beata Pazdej - wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
tel. 71 340 66 15; b.pazdej@kuratorium.wroclaw.pl
Dariusz Tokarz - Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego
ds. mniejszości narodowych i etnicznych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Numer telefonu 71-340-66-00
numer faxu 71-340-66-85


  • Program szkolenia


  •    © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu