bip
tel. 71 340 63 48
fax. 71 340 61 08
uczniowski telefon informacji oświatowej: 0605 588 850
poczta@kuratorium.wroclaw.pl
 

Kancelaria Ogólna
tel. 71 340 63 48 pok. 2007
fax. 71 340 61 08
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Awans zawodowy i kwalifikacje
tel. 71 340 63 72 pok. 2173

br

Godziny pracy Kuratorium
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 – 15.45

Skargi i wnioski
codziennie w godzinach 10.00 - 12.00 oraz dodatkowo w środy w godzinach 15.45 - 17.00 w pokoju 2259 (II piętro)

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
lub jego Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pok. 2259 w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00

Ogłoszenia różne:
wiadomości archiwalne

: Projekt Akademia Młodych (2014-12-31)

: „Pierwszy Otwarty Konkurs Fizyczny Szkół Ponadgimnazjalnych” (2014-12-29)

: Sprawozdanie z Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” (2014-12-18)

: Szkolenie: "Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych". (2014-12-11)

: Zaproszenie na wykład o prawach dziecka. (2014-12-11)

: Apel DKO w sprawie zbiórki świątecznych darów na Kresy. (2014-12-11)

: List Ministra Edukacji Narodowej ws. obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (2014-12-10)

: Summer 2015 Study of the United States Institute for Secondary School Educators. (2014-11-24)

: Konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Europejskiej w Karlsruhe (2014-11-21)

: Opieka na dzieckiem z cukrzycą (2014-11-17)

: II edycja konkursu Złote Wachlarze (2014-11-05)

: Projekt edukacyjny UNICEF – Wszystkie Kolory Świata (2014-11-05)

: Decyzja Prezydium Zarządu Głównego SZS (2014-11-05)

: Komunikat w sprawie wyłonienia kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” (2014-10-30)

: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Aktywność Ruchowa na Obszarach Górskich Polski i Świata” (2014-10-29)

: Bezpłatny program edukacyjny „Solidna szkoła” (2014-10-28)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2014 r. w ramach II naboru wniosków (2014-10-15)

: Harmonogram wysyłania II części elementarza (2014-10-14)

: Konkurs „Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”. (2014-10-10)

: Apel DKO w sprawie zbiórki zniczy na kresowe cmentarze. (2014-10-08)

: Zaproszenie do udziału w warsztatach Szkoła Dialogu. (2014-10-07)

: Nowe rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (2014-10-02)

: Narodowy Program Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024 (2014-10-02)

: Ogólnopolska Prezentacja Projektów pt. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (2014-10-02)

: Klub Bezpiecznego Puchatka (2014-09-30)

: Informacja o obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych 2014 Wrocław 24-30 września (2014-09-25)

: Informacja na temat IV edycji stypendium „Świat dla Młodych” fundowanym przez firmę Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o. (2014-09-23)

: Konkurs Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola (2014-09-22)

: Oferta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2014-09-19)

: Skierowany do uczniów list okolicznościowy Rzecznika Praw Dziecka. (2014-09-17)

: Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli. (2014-09-17)

: XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich (2014-09-12)

: informacje dla szkół na temat II dystrybucji podręczników (2014-09-11)

: Dzieciństwo bez próchnicy (2014-09-10)

: Akcja edukacyjna „Szkoła z Klasą 2.0” i „Koduj z Klasą” (2014-09-09)

: Szkolenia dla dyrektorów szkół w zakresie rozwijania w szkole metodyki oceniania wspierającego rozwój uczniów. (2014-09-09)

: Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli (2014-09-05)

: Ogólnopolska akcja edukacyjna WF z Klasą. (2014-09-03)

: Wstępny podział środków z Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień - grudzień 2014 (2014-08-28)

: Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (2014-08-27)

: Rządowy programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. (2014-08-27)

: Dodatkowy nabór wniosków na 2014 r. w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół (2014-08-21)

: Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej (2014-08-19)

: Etyka nie tylko dla smyka (2014-08-12)

: Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. (2014-08-12)

: Informacja dla jednostek samorządów terytorialnych dotycząca likwidowanych szkół i placówek i danych w SIO (2014-08-11)

: Informacje dla dyrektorów szkół podstawowych nt. odbioru podręczników. Harmonogram dystrybucji. (2014-08-01)

: Tłumacz języka migowego (2014-07-16)

: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży” (2014-07-14)

: Poradnik pomocny w poszukiwaniu pracy: „Praca dla Absolwenta” (2014-07-14)

: „Radosna szkoła” 2014 r. - informacja dotycząca kontroli szkolnych placów zabaw (2014-07-09)

: Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na lata 2015-2018 (2014-07-03)

: Dystrybucja podręcznika do klasy 1 szkoły podstawowej (2014-06-27)

: Informacja o bezpłatnym programie stypendialnym letniej szkoły Ex Ante (2014-06-26)

: E-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych. (2014-06-23)

: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (2014-06-23)

: Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty” (2014-06-10)

: Ogólnopolski Kongres Mediatorów Rodzinnych (2014-06-10)

: MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) (2014-06-09)

: Scenariusze Lekcji na 25-lecie Wolności (2014-06-09)

: List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” (2014-06-05)

: Odznaka im. Janusza Korczaka (2014-05-29)

: Wzory rozliczeń i sprawozdań za 2014 r. – Radosna szkoła (2014-05-21)

: Międzynarodowa Szkoła Letnia – Nauczanie o Holokauście (2014-05-08)

: Samorządowy Dzień Dziecka (2014-05-06)

: MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu (2014-04-10)

: Finał Dolnośląski Indywidualnych Biegów Przełajowych (2014-04-07)

: Monitoring w celu identyfikacji potrzeb i zasobów szkół w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (2014-03-25)

: „Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej w województwie.” (2014-03-25)

: Zał 1 - Sprostowanie wykazu szkół i organów prowadzących, którym została udzielona dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w 2014 r. (2014-03-25)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2014 r. (2014-03-11)

: Parlament Europejski (2014-03-10)

: Szkolenie dla dyrektorów szkół w zakresie coachingu (2014-02-20)

: Prezentacja 6-latek do pobrania dla dyrektorów (2014-02-13)

: Kwoty dotacji dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – USTALENIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (2014-02-11)

: Załączniki do umowy na 2014 r. - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2014-02-05)

: Rozliczenie dotacji celowych za 2013 r. (2014-01-30)

: Wstępny podział środków z Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń -czerwiec 2014 r. (2014-01-30)

: Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ujmowania w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinans.. (2014-01-27)

: Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (2014-01-17)

: Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej (2014-01-13)

: Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (2014-01-03)

: Załącznik do umowy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dnia 11 kwietnia 2013 r. ( Załącznik Nr 1) (2013-12-18)

: Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”. (2013-12-18)

: Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014 r. (2013-12-05)

: Prośba o świąteczne dary dla dzieci na Kresach (2013-11-26)

: Projekt „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. (2013-11-21)

: Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze (2013-10-17)

: Wzory sprawozdań za 2013 r. – Radosna szkoła (2013-10-11)

: "Tajemniczy Dolny Śląsk - nauczyciel edukacji regionalnej". (2013-10-10)

: Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. (2013-10-10)

: Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO - Twoje dane – twoja sprawa (2013-10-09)

: Nowa oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich (2013-10-07)

: Informacja na temat III edycji stypendium „Świat dla Młodych” fundowanym przez firmę Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o. (2013-10-03)

: Dolnośląski Rzecznik Praw Ucznia i Rodzica (2013-10-01)

: „Radosna szkoła” – wniosek o przekazanie II transzy środków na place zabaw (2013-09-25)

: Projekt dofinansowania posiłków „Dobry jak chleb” (2013-09-23)

: „Otwarty Urząd” (2013-09-23)

: Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi (2013-09-16)

: e-kursu pn. „Odkrywamy Prawo Humanitarne” (2013-09-16)

: Obchody Dnia Edukacji Narodowej (2013-09-16)

: Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. (2013-09-11)

: Fundacja „ Rodzice Szkole” (2013-09-11)

: Treść Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. (2013-09-11)

: Zaproszenie dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych wdrożeniem w szkole programu: „Odnawialne Źródła Energii”. (2013-09-11)

: Kontrola pojazdów w ramach przewozów szkolnych (2013-09-09)

: Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu” – doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych. (2013-09-05)

: Projekt „Nie boję się muzyki” (2013-09-04)

: Akcja edukacyjna „Szkoła z Klasą 2.0 (2013-09-04)

: Weryfikacja naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne w okresie IX-XII 2013 r. (2013-08-28)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 r. w szkołach filialnych (2013-08-27)

: Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ---„Szklanka mleka” (2013-08-27)

: Odznaka im. Janusza Korczaka (2013-08-22)

: Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”. (2013-08-07)

: Projekt „Od Ziarenka do Bochenka” – doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych. (2013-07-26)

: "Dialog usystematyzowany" (2013-07-12)

: program Znamię! Znam je? (2013-07-12)

: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (2013-07-11)

: „Radosna szkoła” 2013 r. - informacja dotycząca kontroli placów zabaw (2013-07-04)

: Uniwersytet Wrocławski – kursy dla nauczycieli (2013-07-03)

: Informacja o programie stypendialnym Fundacji Efekt Motyla (2013-07-01)

: Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (2013-07-01)

: Szkolenia dla nauczycieli (2013-06-26)

: Zmiany w realizacji programu „Radosna szkoła” w 2013 r. dotyczące szkół filialnych. (2013-06-24)

: „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej!” (2013-06-21)

: Informacja dla dyrektorów na temat świadectw dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (2013-06-21)

: Informacja o wpisie na świadectwie (2013-06-13)

: „Ekonomia na co dzień” – bezpłatne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli gimnazjów. (2013-06-12)

: "Szkoła z klasą” (2013-06-07)

: Seminarium dla nauczycieli języka francuskiego (dot. hotelarstwa i turystyki) (2013-06-07)

: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, .... (2013-06-03)

: Informacja o programie stypendialnym Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. (2013-05-27)

: „Warsztaty teatralne” (2013-05-27)

: „Za naprawianie świata” (2013-05-27)

: Informacja o pielgrzymce dla nauczycieli (2013-05-27)

: Forum nauczycieli i animatorów kultury (2013-05-22)

: Zaproszenie do udziału w sesji edukacyjnej w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. (2013-05-15)

: III Dolnośląska Gala Talentów (2013-05-15)

: Tworzenie Szkolnych Grup Wolontariatu uczniów widzących na rzecz uczniów niewidomych (2013-05-15)

: Konferencja Dolnośląska. 22.05.2013. COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, COMENIUS REGIO, WIZYTY STUDYJNE, eTWINNING. Zaproszenie do udziału. (2013-05-10)

: Wzory formularzy sprawozdawczych wymaganych w Rządowym programie „Cyfrowa szkoła” (2013-05-09)

: Stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla ucznia niepełnosprawnego „ Sprawny uczeń” (2013-05-09)

: „ Wędrówka do przedsiębiorczości” (2013-05-06)

: Informacja o dożywianiu (2013-05-06)

: Informacja o programie stypendialnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2013-04-26)

: 25 kwietnia 2013 r. Dzień Otwarty – „Tylko dla Dziewczyn” na Politechnice Wrocławskiej (2013-04-26)

: Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008 -2013 (2013-04-26)

: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. (2013-04-24)

: "Praktyczny program z zakresu OZE – innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych" (2013-04-24)

: Ankieta o zasobach i potrzebach poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych – przedłużenie terminu wysyłania ankiet (2013-04-19)

: Projekt pn. „Era entera – e – learning dla młodzieży” (2013-04-17)

: Program stypendialny „Mistrzowie Chemii” – Fundacji ORLEN – DAR SERCA (2013-04-17)

: MediaLog - konkurs dla gimnazjalistów (2013-04-08)

: Zmiana nazwy projektu (2013-04-02)

: Szkolenie CEO w zakresie oceniania wspierającego uczniów . (2013-04-02)

: „Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się” TALIS (2013-03-26)

: Nazwa Dni otwarte w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 6 i 13 kwietnia 2013 r. (2013-03-25)

: „European Language Label” (2013-03-21)

: Informacja dotycząca badań przeprowadzanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (2013-03-21)

: „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” (2013-03-19)

: „Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole” (2013-03-19)

: Psychologiczne aspekty zdrowego odżywiania uczniów. (2013-03-19)

: Zaburzenia odżywiania (2013-03-18)

: Załączniki do umowy - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2013-03-18)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 r. (2013-03-13)

: Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej, a Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska (2013-03-11)

: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Aliante 2013. (2013-03-11)

: Komunikat prasowy projektu „Szlifowanie diamentów” (2013-03-11)

: Zaproszenie do udziału w "Dniach Otwartych” kierunku Historia Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego". (2013-03-08)

: Informacja dla JST w sprawie programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (2013-03-07)

: Prośba do dyrektorów szkół w sprawie sześciolatków (2013-03-07)

: Stanowisko MEN w sprawie organizacji przez szkoły zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży w dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. (2013-03-05)

: Projekt „Szkoły przyjazne żywieniowo dzieciom (2013-02-27)

: Monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę (2013-02-25)

: „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego” (2013-02-15)

: „Jutro idę do szkoły - program edukacji przedszkolnej” (2013-02-14)

: „Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce” (2013-02-13)

: XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW Nauczyciel i szkoła wobec wychowania (2013-02-12)

: III edycja programu Żyj smacznie i zdrowo (2013-02-12)

: „Europejska walizka” (2013-02-11)

: Projekt „Umysły przyszłości” (2013-02-08)

: „Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się” TALIS (2013-02-06)

: XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich (2013-02-04)

: Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka (2013-01-31)

: Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” (2013-01-24)

: Wzory rozliczenia dotacji celowych przyznanych w 2012 r (2013-01-24)

: „Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się” (2013-01-23)

: Kurs „Młodzi Przedsiębiorcy” (2013-01-23)

: Monitorowanie w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. (2013-01-23)

: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pan Maciej Jakubowski zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w konsultacjach odbywających się w ramach dialogu usystematyzowanego. (2013-01-16)

: Monitorowanie w placówkach doskonalenia nauczycieli i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. (2013-01-11)

: program Barwy Nieobojętne (2013-01-11)

: Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oferowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego (2013-01-09)

: program Mam Haka na Raka (2013-01-09)

: Załącznik do umowy dotacji na sfinansowanie zakupów w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” – rozliczenie dotacji (2013-01-03)

: Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka łemkowskiego. (2013-01-02)

: Kwartalnik „Postępy Techniki Jądrowej”. (2012-12-20)

: Projekt „ZPB - Innowacje” Stowarzyszenia EURO - Link (2012-12-12)

: Informacja NFZ- zgłoszenie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego (2012-12-06)

: VI Kongres Prawa Oświatowego (2012-12-06)

: Zapraszamy do projektu „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” (2012-12-05)

: „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu w edukacji” (2012-12-05)

: Stypendium „Świat dla Młodych” – wydłużony termin składania wniosków. (2012-12-03)

: Wyszukiwarka stypendiów: www.mojestypendium.pl (2012-12-03)

: Ogólnopolski program stypendiów licealnych „Marzenie o Nauce” Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego (2012-12-03)

: „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” (2012-12-03)

: Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie surdopedagogiki. (2012-12-03)

: Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli (2012-11-28)

: Informacja na temat II edycji stypendium „Świat dla Młodych” fundowanym przez firmę Centrum Lokalizacji C&M Sp. z o.o. (2012-11-28)

: Samorząd Uczniowski (2012-11-22)

: III edycja programu Żyj smacznie i zdrowo (2012-11-22)

: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (2012-11-22)

: „Poznaj moc oszczędzania w SKO” – program edukacji finansowej realizowany przez PKO Bank Polski (2012-11-15)

: Informacja do rodziców na temat nadzoru nad przedszkolami i placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym (2012-11-12)

: Projekt „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno-fryzjerskiej oraz medyczno-chemicznej”. (2012-10-25)

: Szkolenie dla nauczycieli gimnazjów: „Ekonomia na co dzień”. (2012-10-24)

: Dofinansowanie dożywiania uczniów w drugim półroczu roku szkolnego 2012/2013 w ramach programu PAJACYK (2012-10-22)

: Szkolenie „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy (2012-10-18)

: „Praca za granicą” (2012-10-18)

: List Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka z okazji Dnia Edukacji Narodowej do upowszechnienia podczas odbywających się uroczystości. (2012-10-11)

: „Uczę z pasją” (2012-10-11)

: „Szachy w szkole”- kurs dla nauczycieli organizowany przez Polski Związek Szachowy. (2012-10-10)

: Projekt Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu. (2012-10-05)

: Badania epidemiologiczne (2012-10-05)

: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2012-10-03)

: Ocena skuteczności programu Owoce w szkole (2012-10-02)

: Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2012 (2012-09-28)

: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (2012-09-28)

: List Pana Artura Gałęskiego – Dyrektora CKE do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów (2012-09-27)

: Projekt „Nauczyciel Gastronomii na Drodze Rozwoju”. (2012-09-27)

: „Równać Szanse 2012” (2012-09-27)

: „Materiały MEN dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i organów prowadzących” (2012-09-27)

: Kampania Tydzień chleba w szkole (2012-09-26)

: Studium Talent na Politechnice Wrocławskiej (2012-09-20)

: Warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie (2012-09-20)

: Bezpłatne szkolenie z metodologii doradztwa zawodowego (2012-09-20)

: Projekt dofinansowania posiłków (2012-09-17)

: „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” (2012-09-17)

: Szkolenie „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy (2012-09-11)

: Zaproszenie do udziału w seminarium dot. edukacji dzieci cudzoziemskich (2012-09-06)

: Oferta dla aktywnych nauczycieli emerytów (2012-09-04)

: Nauczyciel roku (2012-08-31)

: Informacja o programie Owoce w szkole (2012-08-31)

: Informacja nt. policyjnego furgonu profilaktyczno-edukacyjnego (2012-08-31)

: Program „Owoce w szkole” (2012-08-31)

: Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców (2012-08-28)

: Program „Szklanka Mleka”. (2012-08-27)

: Program prozdrowotny dla dzieci przedszkolnych (2012-08-21)

: Pismo MEN - "Wyprawka szkolna" (2012-08-10)

: „Program Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+. Edukacja artystyczna” (2012-08-02)

: „Ogólnopolska konferencja filmoznawcza. Konkurs na scenariusz zajęć filmowych” (2012-07-30)

: XIII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (2012-07-18)

: Informacja o bezpłatnym szkoleniu (2012-07-09)

: Informacja o przedłużeniu terminu naboru wniosków na stypendia Marszałka Województwa Dolnośląskiego. (2012-07-09)

: Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. (2012-07-05)

: ORLEN - DAR SERCA – 8 edycja Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego (2012-07-05)

: Zaproszenie do programu „Edukacja prawna” organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (2012-06-28)

: KONFERENCJE SIERPNIOWE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (2012-06-26)

: Organizowanie zajęć z etyki (2012-06-26)

: Informacja o przejściu Wenus 6 czerwca 2012 roku (2012-06-26)

: Oferta studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. (2012-06-25)

: Informacja MEN o obowiązku przestrzegania przez dyrektorów szkół § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (2012-06-22)

: Ogólnopolski program edukacyjny ”Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” (2012-06-21)

: Apel do dyrektorów w sprawie reklam na stronach internetowych szkół i placówek oświatowych (2012-06-15)

: „Moje Stypendium – Opowieści stypendialne" (2012-06-15)

: Informacja Jedz smacznie i zdrowo (2012-06-15)

: Projekt "Prawa człowieka:TERAZ! To jest w Twoich rękach" (2012-06-12)

: Wirtualna Fizyka - Wiedza prawdziwa (2012-06-12)

: Akcja pomocy Afryce (2012-06-12)

: Dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” (2012-06-08)

: List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2012-06-04)

: Akcja „Dzieci Dzieciom” – zaproszenie na próbę generalną opery Giuseppe Verdiego „Bal Maskowy” (2012-06-04)

: Życzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Dziecka (2012-06-01)

: Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2012 roku (2012-05-29)

: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” realizuje projekt pn. „Praktyczne doskonalenia w przedsiębiorstwach nauczycieli kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich”. (2012-05-28)

: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do udziału w konferencjach inaugurujących projekt pn. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”. (2012-05-28)

: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie „Wykształceni technologią – program doskonalenia nau (2012-05-28)

: Stypendium Marszałka dla ucznia niepełnosprawnego (2012-05-28)

: Informacja o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW) (2012-05-22)

: Stypendia Fundacji Efekt Motyla (2012-05-21)

: Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich (2012-05-21)

: Pilotaż Rządowego programu "Cyfrowa szkoła"- lista szkól (2012-05-15)

: IX Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych (2012-05-14)

: "Nauczyciel badacz" - bezpłatne szkolenie skierowane do nauczycieli - liderów zmiany. (2012-05-10)

: "Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły"- bezpłatne szkolenie dla dyrektorów lub wicedyrektorów szkół/placówek. (2012-05-10)

: Informacja o dożywianiu (2012-05-09)

: Dostępne formy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi (2012-05-09)

: Europejski Dzień Solidarności (2012-05-09)

: ORLEN - DAR SERCA – Ogólnopolski Program Stypendialny „Mistrzowie chemii” (2012-05-07)

: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (2012-05-07)

: Projekt „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”. (2012-05-07)

: Konferencja – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych "edubal” (2012-05-07)

: Dialog między pokoleniami w VIII LO w Warszawie (2012-05-07)

: Informacja o projekcie Patchwork 4 (2012-04-26)

: Informacja o kampanii społecznej przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci (2012-04-26)

: Akcja „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. (2012-04-25)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2012 r. (2012-04-20)

: XI edycja Programu Stypendiów Pomostowych (2012-04-17)

: „Sprawny uczeń” - stypendia Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2012-04-17)

: Cyfrowa szkoła (2012-04-12)

: Załączniki do umowy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (2012-04-10)

: Załączniki do umowy - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2012-03-30)

: Szkolenia dla doradców metodycznych, nauczycieli języka angielskiego (2012-03-22)

: Informacja o Dniach Otwartych (2012-03-22)

: List prezydenta Lecha Wałęsy. (2012-03-22)

: Informator dla Rodziców i Opiekunów Dzieci (Nie)pełnosprawnych (2012-03-21)

: KLASA BGŻ- rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 (2012-03-12)

: II edycja projektu ”Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” (2012-03-12)

: Polonistyczne Repetytorium Przedmaturalne (2012-03-12)

: Dofinansowanie posiłków (2012-03-07)

: Bezpłatne badania (2012-03-05)

: „Dzień przedsiębiorczości” - projekt realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości (2012-02-28)

: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (2012-02-24)

: Bezpłatne szkolenia: „Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły/placówki edukacyjnej” (2012-02-23)

: Program „Młodzi Przedsiębiorczy” (2012-02-23)

: V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star (2012-02-22)

: Projekt „Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów” (2012-02-14)

: Rekrutacji szkół do projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. (2012-02-14)

: Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Opery Wrocławskiej zapraszają do udziału w akcji „Dzieci – Dzieciom” (2012-02-07)

: „Młodzi do Akcji!” – program edukacji ekonomicznej prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (2012-02-03)

: Program dla szkół wiejskich-nauka języka angielskiego. (2012-02-03)

: Projekt „Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu”. (2012-02-02)

: Podsumowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w odniesieniu do jednostek systemu oświaty z I połowy roku szkolnego 2011/2012. (2012-02-02)

: Szkolenia dla nauczycieli: „Unia Europejska w szkole” (2012-01-31)

: Warsztaty dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli informatyki, matematyki i fizyki (2012-01-31)

: Rozliczenie dotacji celowych udzielonych w 2011 roku. (2012-01-27)

: Dni Otwarte Politechniki Wrocławskiej (2012-01-25)

: „Perspektywy” – informacja edukacyjna (2012-01-25)

: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” – projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. (2012-01-25)

: Astronomiczna akcja „GLOBE at Night”. (2012-01-18)

: Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2012-01-17)

: Poradniki z MEN „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży” i „Moje dziecko w przedszkolu i szkole” (2012-01-13)

: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” – projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. (2012-01-05)

: Projekt "Polska meblami stoi" (2012-01-04)

: Badania PISA 2012 w Polsce. (2011-12-30)

: VIII Konferencja Dyrektorów Szkół z programem DSD II. (2011-12-30)

: Kurs wyrównawczy z biologii i chemii dla tegorocznych maturzystów. (2011-12-23)

: Alfons Mucha – secesyjna baśń (2011-12-22)

: Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Opery Wrocławskiej zapraszają do udziału w akcji „Dzieci – Dzieciom” (2011-12-21)

: Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych „Dzieci romskie w szkole” (2011-12-09)

: Praca dla nauczycieli w szkołach za granicą. (2011-12-06)

: Informacja dotycząca badań przeprowadzanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (2011-12-01)

: Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Unia Europejska w szkole” (2011-12-01)

: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – prognoza na 2012 r. i wysokość środków niezbędnych do końca 2011 r. (2011-11-24)

: Wirtualna Akademia Filmoteki Szkolnej - szkolenia dla nauczycieli (2011-11-24)

: Program stypendialny Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. (2011-11-24)

: Dwuletnie stypendia zagraniczne dla uczniów kl I LO (2011-11-22)

: Szkolenie dla nauczycieli „Jak radzić sobie z barierą językową” (2011-11-10)

: Program PAJACYK (2011-11-07)

: Stypendium dla gimnazjalisty (2011-10-31)

: Załączniki do umowy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie IX-XII 2011 r. (2011-10-26)

: Project SEEP (Science Education European Platform) (2011-10-21)

: Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju? Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. (2011-10-13)

: Akcja Szlachetna Paczka (2011-10-12)

: Projekty edukacyjne Centrum Edukacji Obywatelskiej (2011-10-06)

: Projekt „Mobilna i przedsiębiorcza młodzież" (2011-10-06)

: Projekt systemowy: ”Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (2011-09-29)

: Program Młodzi Przedsiębiorczy (2011-09-29)

: Oferta edukacyjna Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej (2011-09-27)

: Diagnoza umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych po III etapie kształcenia. (2011-09-27)

: Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”. (2011-09-27)

: Informacja o szkoleniach dla nauczycieli (2011-09-27)

: Ogólnopolska Kampania „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole” (2011-09-26)

: Informacja o V Archidiecezjalnej Pielgrzymce Nauczycieli (2011-09-19)

: Informacja Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli (2011-09-16)

: Studium TALENT (2011-09-12)

: Warsztaty plastyczne dla szkół (2011-09-09)

: Oferta współpracy szkół z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl (2011-09-08)

: IX edycja ogólnopolskiego programu - „Moja szkoła w Unii Europejskiej- edycja Powrót do szkoły” .Projekt kierowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. (2011-09-02)

: Kalendarz konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” „zDolny Ślązaczek” oraz Dolnośląskich Konkursów Języków Obcych (2011-09-02)

: List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów polskich szkół na rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 (2011-08-31)

: Komunikaty dotyczące programów "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole" (2011-08-23)

: Nabór wniosków na wyjazdy indywidualne w roku 2011/2012 dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2012 rozpoczęty. (2011-08-23)

: Stypendium dla ucznia niepełnosprawnego (2011-08-12)

: Badanie przesiewowe słuchu u dzieci z terenów wiejskich (2011-08-04)

: Dot. zgłaszania kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim na nową czteroletnią kadencję (2011-08-03)

: Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2011-08-01)

: Zgłaszanie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim przez rady pedagogiczne szkół i placówek (2011-08-01)

: Serwis informacyjny o programach stypendialnych (2011-07-29)

: Konkurs miesięcznika „Dyrektor Szkoły” (2011-07-29)

: Bezpłatna powtórka do matury poprawkowej z matematyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2011-07-29)

: VI Kongres Zarządzania Oświatą (2011-07-29)

: Informacja dla JST w zakresie pomocy MEN dla dzieci poszkodowanych przez nawałnice (2011-07-27)

: Pomoc ministra edukacji narodowej dla dzieci poszkodowanych przez nawałnice (2011-07-25)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r. w ramach II naboru wniosków (2011-07-15)

: Podsumowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w odniesieniu do jednostek systemu oświaty w I połowie 2011 r. (2011-07-08)

: ORLEN-DAR SERCA – Ogólnopolski Program Stypendialny (2011-07-06)

: Wniosek o przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" (2011-07-04)

: Wizyta studyjna – projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”. (2011-06-27)

: List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie roku 2010/2011 (2011-06-22)

: List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, skierowany do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 (2011-06-22)

: Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych we Wrocławiu. Kalejdoskop Kultur. (2011-06-16)

: Odbiór książek – Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowanych w ramach projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2011-06-16)

: Odbiór książek – One są wśród nas – publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła we współpracy z Ministerstwem zdrowia. (2011-06-16)

: Informacja o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców (2011-06-15)

: Informacja o realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" (2011-06-14)

: Projekt dofinansowania posiłków – „Dobry jak chleb” (2011-06-09)

: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie E. coli (2011-06-09)

: List Rzecznika Praw Dziecka do rodziców, opiekunów i wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (2011-05-31)

: List otwarty Rzecznika Praw Dziecka do rodziców i opiekunów dzieci (2011-05-30)

: Szkolenia dla rodziców oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. (2011-05-24)

: Informacja o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców (2011-05-24)

: „ Czytające Przedszkola” i „ Czytające Szkoły” (2011-05-16)

: Odbiór książek – Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowanych w ramach projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2011-05-13)

: Odbiór książek – One są wśród nas – publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła we współpracy z Ministerstwem zdrowia. (2011-05-13)

: VIII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych AbrAcAdAbrA (2011-05-05)

: Program stypendialny Indeks Start2Star (2011-05-05)

: Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa (2011-05-04)

: Dodatkowy nabór wniosków na 2011 r. w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” (2011-05-04)

: Konkurs matematyczny pt. „4, 5, 6 – wyliczanka/rymowanka matematyczna” dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli matematyki (2011-05-04)

: „Wyprawka szkolna” – dane szacunkowe na rok szkolny 2011/2012 (2011-04-29)

: Sprawozdanie z I Wojewódzkiego Turnieju Przedsiębiorczości, który odbył się w Świdnicy w dn. 01.04.2011 r. (2011-04-18)

: 18. Biennale Sztuki dla Dziecka (2011-04-18)

: Monitoring wizyjny w szkołąch i placówkach (2011-04-18)

: Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. (2011-04-11)

: Komunikat Fundacji na rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego Na Wiedzy „Nowe media” w sprawie realizacji projektu pt. „Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej – wdrożenie modelu”.” (2011-04-11)

: Konkurs dla szkół podstawowych - Kolorowe Boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga (2011-04-08)

: List Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall do rodziców i nauczycieli w związku z listem otwartym Prezesa ZNP do rodziców w sprawie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o systemie oświaty. (2011-04-06)

: Załączniki do umowy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (2011-04-06)

: Informacje na temat projektu badań we wrocławskich szkołach podstawowych „Szkolne i pozaszkolne formy spędzania wolnego czasu przez uczniów wrocławskich szkół podstawowych” (2011-04-05)

: List ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i gimnazjów w związku z organizacją udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej... (2011-04-05)

: Wzór wniosku i rozliczenia - dotyczy środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2011-04-04)

: Odbiór książek – Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowanych w ramach projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2011-04-01)

: Edukacja przedszkolna trzylatków - APEL do władz samorządowych oraz dyrektorów przedszkoli (2011-03-30)

: X edycja Programu Stypendiów Pomostowych (2011-03-29)

: Dzień Talentów – 21 marca 2011r. (2011-03-29)

: Wykaz organów prowadzących i szkół, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r. (2011-03-18)

: Projekt edukacyjny „Wirtualnie znaczy efektywniej” (2011-03-16)

: Dzień Talentów – 21 marca 2011r. (2011-03-09)

: Warsztaty dotyczące kultury romskiej dla pedagogów, nauczycieli, kadry zarządzającej oraz innych pracowników szkół i placówek oświatowych. (2011-03-09)

: Wybrane regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w szkołach. (2011-03-07)

: Dni Otwarte w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu (2011-03-07)

: KLASA BGŻ- rekrutacja na rok szkolny 2011/2012 (2011-03-04)

: Projekt „Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w nowoczesnym Przedsiębiorstwie”. (2011-03-01)

: Warsztaty Edukacji Filmowej (2011-03-01)

: XVI Targi Edukacyjne. Konferencja Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2011-02-28)

: Projekt „Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w nowoczesnym Przedsiębiorstwie”. (2011-02-25)

: Projekt dofinansowania posiłków – „Dobry jak chleb” (2011-02-25)

: Rozliczenie dotacji celowych udzielonych w 2010 roku. (2011-02-17)

: Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pitagoras 2007” – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu (2011-02-11)

: Szkolenie „Powstanie Warszawskie w Edukacji szkolnej (2011-02-10)

: Czy wierzysz w to co widzisz?? Multimedialny pakiet DVD (2011-02-08)

: XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej (2011-02-03)

: Kurs wyrównawczy z matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. (2011-02-01)

: Grypa - zalecenia dla szkół (2011-01-27)

: Pilna informacja dla organów prowadzących, które otrzymały w 2010 r. dotację na realizację programu „Radosna szkoła” (2011-01-21)

: Projekt badawczy: Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego z punktu widzenia zwiększania zatrudnialności i zmniejszania bezrobocia absolwentów szkół zawodowych. (2011-01-19)

: Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz (2011-01-13)

: 148 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (2011-01-13)

: Każda szkoła może mieć „Strefę Odkrywania Talentów” (2011-01-05)

: PILNE – Program „Radosna szkoła” – informacja dotycząca negatywnie zakończonych kontroli szkolnych placów zabaw (2010-12-30)

: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania (2010-12-28)

: Pilna informacja dotycząca II transzy dotacji na realizację szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” (2010-12-16)

: PROPOZYCJE LEKCJI MUZEALNYCH DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MUZEUM MIEJSKIM WROCŁAWIA (2010-12-14)

: List Sekretarza Stanu Pani Krystyny Szumilas w sprawie raportu NIK Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych. (2010-12-10)

: Dary dla rodaków na kresach (2010-12-06)

: Pomoc Polakom na Podolu, Wołyniu, Pokuciu i Bukowinie (2010-12-06)

: Szkoła po niemiecku - Schule auf Polnisch (2010-12-06)

: Pilotażowy Program MEN „ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2010-11-12)

: Bezpłatny portal internetowy- kurs języka francuskiego. (2010-11-05)

: Przypomnienie ! Rejestracja uczniów do zawodów GENIUS LOGICUS. (2010-11-05)

: Powroty dzieci z zagranicy. (2010-11-03)

: II Lubelski Kongres Szkół Zawodowych w Pszczelej Woli (2010-10-29)

: Rzecznik Ubezpieczonych. Czy ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach jest obowiązkowe? (2010-10-27)

: Program edukacyjny „Filmoteka szkolna” (2010-10-27)

: „Radosna szkoła” 2010 r. – informacja dotycząca wnioskowania o II transzę środków z dotacji celowej przeznaczonej w 2010 r. na realizację szkolnych placów zabaw (2010-10-26)

: Promocja Uniwersytetu III Wieku (2010-10-26)

: Ustalanie dni wolnych w szkole. (2010-10-26)

: Informacja NIK o wynikach kontroli – wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010 (2010-10-22)

: Konferencje dla dyrektorów i nauczycieli „Projekt EKOLOGIA” (2010-10-22)

: Budowa Pomnika Profesorów Lwowskich (2010-10-22)

: „Powszechny Spis Rolny 2010 – Kompendium wiedzy” (2010-10-20)

: Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli- specjalne potrzeby edukacyjne (2010-10-20)

: Stanowisko MEN w sprawie opracowywania planów wynikowych lub rozkładów materiału. (2010-10-20)

: II Zlot Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2010-10-18)

: Projekt „Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych” (2010-10-15)

: Oferta pracy dla nauczycieli za granicą (2010-10-12)

: Konferencja „Dolnośląskie Dni Kultury Krajobrazu „ (2010-10-11)

: Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wsparcie II edycji akcji ratowania polskich nekropolii na Ukrainie. (2010-10-11)

: Warsztaty dla młodzieży „Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej” (2010-10-07)

: Międzynarodowy program edukacyjny „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. (2010-10-06)

: Zbiórka zniczy na polskie cmentarze na Ukrainie. (2010-10-06)

: Informacja w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III - Radosna szkoła - FORMULARZE (2010-10-05)

: Zaproszenie do udziału w seminarium dot. edukacji dzieci cudzoziemskich. (2010-10-04)

: XIII Dolnośląski Festiwal Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej. (2010-09-27)

: Zaproszenie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wyjazdów indywidualnych na naukę za granicę w ramach Programu Comenius. (2010-09-23)

: Komunikat do dyrektorów na temat prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania dziennika elektronicznego (2010-09-22)

: Ambasada Francji zaprasza nauczycieli języka francuskiego z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Polski południowej na organizowane w Uniwersytecie Śląskim w dniach 7-10 października 2010 r., semin (2010-09-21)

: Komunikat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. (2010-09-21)

: Zaproszenie do odwiedzenia portalu www.ZawodyRegulowane.pl (2010-09-15)

: Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki - Studium "TALENT" (2010-09-10)

: IX edycja programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (2010-09-10)

: Podziękowanie dla szkół, które włączyły się w akcję pomocy powodzianom. (2010-09-10)

: Podziękowanie (2010-09-09)

: Zaproszenie do udziału w Programie Wizyty Studyjne, realizowanym w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. (2010-09-09)

: Zaproszenie do udziału w konferencji Komunikacja międzykulturowa: Języki integrują, która odbędzie się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 27 września 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim. (2010-09-09)

: Zaproszenie do organizacji wizyt studyjnych w Polsce w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. (2010-09-09)

: Konferencja „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. (2010-09-09)

: Informacja w sprawie badań stanu szkolnictwa zawodowego. (2010-09-08)

: Pilna informacja dotycząca środków Funduszu Pracy w 2010 r. na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2010-09-08)

: Ogólnopolskie badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich szkół podstawowych (2010-09-08)

: Edukacja włączająca – bezpłatny kurs doskonalący dla nauczycieli organizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. (2010-09-08)

: Informacja NFZ - Wnioski pokontrolne oraz informacje dotyczące warunków realizacji umów zawartych w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej. (2010-09-07)

: „Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej”. (2010-09-01)

: Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu (2010-09-01)

: Projekt edukacyjny pn. „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”. (2010-09-01)

: Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zbiórkę przyborów szkolnych dla uczniów dotkniętych powodzią. (2010-08-31)

: Projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (2010-08-31)

: „Radosna szkoła” 2010 r. - informacja dotycząca kontroli placów zabaw i wnioskowania o II transzę środków z dotacji celowej (2010-08-31)

: List Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall z okazji inauguracji roku szkolnego 2010/2011 (2010-08-31)

: Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 (2010-08-30)

: Informacja o Rządowym programie pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (2010-08-27)

: Projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” (2010-08-27)

: Komunikat dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie kontrolowania spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum. (2010-08-19)

: Informacja o programie Owoce w szkole (2010-08-19)

: Informacja o programie Podręczniki w szkole (2010-08-19)

: Informacja dotycząca kontroli placów zabaw utworzonych i zmodernizowanych w 2010 roku w ramach Programu „Radosna szkoła” (2010-08-18)

: ZBIÓRKA DARÓW DLA POWODZIAN (2010-08-13)

: Informacja o programie Owoce w szkole (2010-08-12)

: Komunikat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w sprawie realizacji projektu pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” (2010-07-27)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010-07-22)

: Pilna informacja dotycząca środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2010-07-08)

: Wniosek o przekazanie dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (2010-07-07)

: Polski Klub na Massachusetts Institute of Technology (2010-07-05)

: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2010-07-02)

: Informacja o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców (2010-06-29)

: List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka (2010-06-25)

: Polska Akcja humanitarna ogłasza rekrutację szkół do programu „Szkoła Globalna działa lokalnie” (2010-06-21)

: Informacja dotycząca Programu "Rdosna Szkoła" (2010-06-21)

: Apel Ministerstwa Edukacji Narodowej (2010-06-21)

: Polska Akcja humanitarna ogłasza rekrutację szkół do programu „Szkoła Globalna działa lokalnie” (2010-06-09)

: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży , Referat Wspierania Wymiany Szkolnej (Förderreferat Schüleraustausch) informuje o możliwości wsparcia uczniów szkół i placówek edukacyjnych dotkniętych powodzią (2010-06-09)

: Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego w 2010 roku. (2010-06-02)

: Oferta współpracy z autorami zadań testowych (2010-06-01)

: Centrum Stosunków Międzynarodowych zaprasza do zapoznania się z raportem „Przyznawanie obywatelstwa polskiego jako metoda integracji imigrantów”. (2010-06-01)

: Szkolenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej (2010-06-01)

: Apel Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall do dyrektorów szkół w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek szkolnych i wakacyjnego wypoczynku. (2010-05-27)

: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w konkursie: European Language Label 2010 – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. (2010-05-05)

: PRZETARG NIEOGRANICZONY na zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. (2010-04-28)

: Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych oraz produktów pozapaliwowych. (2010-04-22)

: Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych do uczestnictwa w cyklu 3 zajęć warsztatowych. (2010-04-22)

: Program stypendialny Indeks Start2Star (2010-04-20)

: Komunikat do dyrektorów wytypowanych szkół/przedszkoli w sprawie monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010 (2010-04-16)

: Program Parafiada (2010-04-14)

: Załączniki do umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracownikom kosztów kształcenia młodocianych pracowników... (2010-04-09)

: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza do uczestnictwa w imprezie dydaktycznej pod nazwą: Zjazd Niemcoznawców. (2010-04-06)

: Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych oraz produktów pozapaliwowych. (2010-04-01)

: Przetarg nieograniczony - Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich o niskim dochodzie oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami - 2010. (2010-04-01)

: Ambasada Francji w Polsce zaprasza do uczestnictwa w programie działań na rzecz języka francuskiego. (2010-03-30)

: Informacja dotycząca udostępniania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentów ubezpieczeniowych zlikwidowanych szkół/jednostek oświatowych. (2010-03-24)

: IX edycja Programu Stypendiów Pomostowych (2010-03-24)

: DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ DLA DZIECI OBYWATELI POLSKICH CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zespołu do spraw Polonii (2010-03-23)

: Koncert charytatywny w LO XVII (2010-03-18)

: Dotacja na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” w 2010 roku (2010-03-12)

: Podręczniki dla uczniów niewidomych i słabowidzących (2010-03-11)

: Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o wsparcie akcji ratowania polskich nekropolii na Ukrainie. (2010-03-10)

: Zaproszenie do udziału w Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie” (2010-03-09)

: PILNE! Uczniowie powracający z zagranicy (2010-03-09)

: Pilna informacja dla organów prowadzących, które otrzymały w 2009 r. dotację na realizację programu „Radosna szkoła” (2010-03-08)

: KLASA BGŻ- rekrutacja na rok szkolny 2010/2011 (2010-03-05)

: Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaprasza do składania wniosków na indywidualne wyjazdy zagraniczne. (2010-03-04)

: Rok Chopinowski (2010-03-04)

: „Jak skutecznie uczyć na lekcji języka włoskiego”. Szkolenie dla nauczycieli. (2010-03-04)

: XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej (2010-02-24)

: Projekt „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI” (2010-02-18)

: III Seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych „Giełda uczy przedsiębiorczości”. (2010-02-18)

: „Z małej szkoły w wielki świat”- Projekt przeznaczony dla szkół podstawowych. (2010-02-18)

: Oferta edukacyjna towarzysząca wystawom czasowym (2010-02-17)

: Sprawozdanie z wysokości poniesionych wydatków w dziale 851, rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." za miesiąc styczeń 2010 r. (2010-02-17)

: Informacja dotycząca danych prognostycznych na lata 2010-2011 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2010-02-08)

: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej-Departament Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w sprawie przypadków przyjmowania do szkół dla dorosłych osób, które ukończyły 16 lub 15 lat (2010-02-01)

: "Przypomnijmy o Rotmistrzu" (2010-01-26)

: Rozliczenie dotacji celowych udzielonych w 2009 roku. (2010-01-26)

: Badanie współpracy międzynarodowej szkół zawodowych . (2010-01-20)

: Oferta Edukacyjna Muzeum Narodowego we Wrocławiu dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej. (2010-01-20)

: Zaproszenie dla polskich nauczycieli do udziału w seminarium w Berlinie: „Shoah jako przedmiot edukacji historyczno-politycznej z perspektywy niemieckiej i polskiej”. (2010-01-20)

: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko wizytatora (2010-01-19)

: Ferie zimowe w Muzeum Architektury. (2010-01-14)

: Na terenie województwa mazowieckiego zostało zawiązane Stowarzyszenie „Rodzina Szkół Chopinowskich” (2010-01-14)

: Współpraca ze szkołami stanu Andaluzja w Hiszpanii. Komunikat nr 2. (2010-01-13)

: EFS "Pracownie komputerowe dla szkół" - realizacja szkoleń (2010-01-13)

: ORGANIZATORZY KURSÓW DLA KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW W 2010 ROKU (2010-01-11)

: Informacja dla dyrektorów, rodziców i uczniów na temat możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą przez dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami (2010-01-11)

: Informacja dotycząca sprawozdania za 2009 rok z Programu „Radosna szkoła” (2010-01-11)

: Informacja o możliwości uczestnictwa w Grecji w kursie doskonalącym dla nauczycieli - The European Comenius/Grundtvig Training Course "Creativity and Learning". (2010-01-07)

: I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. (2010-01-07)

: Współpraca zagraniczna ze szkołami stanu Andaluzja w Hiszpanii. (2010-01-05)

: Studia podyplomowe; Pedagogika Specjalna- nowa specjalność (2009-12-22)

: Program „Radosna szkoła” – informacja dotycząca wydłużenia terminu sprawozdania za 2009 rok (2009-12-18)

: Informacja o dostępie do programu treningu wraz z materiałami szkoleniowymi przeznaczonymi dla nauczycieli oraz osób zajmujących się nauczaniem pozalekcyjnym i pozaszkolnym. (2009-12-16)

: Apel w sprawie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (2009-12-08)

: Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2009-12-07)

: Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłowicz dla przedszkoli (2009-12-02)

: MAXITEST- specjalna oferta współpracy (2009-12-02)

: Światowy dzień AIDS (2009-12-01)

: Informacja dotycząca Programu „Radosna szkoła” (2009-11-30)

: Konkurs na nauczyciela matematyki do średniej Szkoły Europejskiej w Luksemburgu. (2009-11-30)

: Program PAJACYK (2009-11-25)

: PILNE – Program „Radosna szkoła” (2009-11-19)

: List Rzecznika Praw Dziecka z okazji 20. rocznicy Konwencji o Prawach Dziecka (2009-11-18)

: Program „Radosna szkoła” (2009-11-18)

: IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny (2009-11-16)

: Muzeum Rzemiosł Dawnych Kudowa Zdrój (2009-11-16)

: Światowy Dzień Filozofii- Zaproszenie (2009-11-16)

: Informacja w sprawie kosztów związanych z obsługą wyodrębnionego rachunku bankowego gminy, na który przekazywane są środki Funduszu Pracy (2009-11-13)

: List Ministra Edukacji Narodowej w związku z akcją świątecznej pomocy „Szlachetna Paczka” (2009-11-13)

: Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko wizytatora (2009-11-12)

: Konkurs „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo -Turystyczny " (2009-11-12)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - przetarg ograniczony na dostawę materiałów exploatacyjnych do drukarek , kserokowiarek i faxów (2009-11-12)

: Bezpłatny serwis dla nauczycieli szukających pracy. (2009-11-12)

: Program Dolnośląskiej Konferencji „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu – współpraca nauczyciela z zespołem interdyscyplinarnym” (2009-11-06)

: Zaproszenie uczniów do udziału w międzynarodowej konferencji. (2009-10-26)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (2009-10-26)

: Badania ankietowe na temat wykorzystania nowoczesnych technologi informacyjnych w edukacji. (2009-10-26)

: Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych (2009-10-22)

: Elektroniczna Ankieta dotycząca kształcenia integracyjnego (2009-10-22)

: Zaproszenie do udziału w badaniach realizowanych w ramach projektu „Edukacja wobec wyzwań imigracyjnych”. (2009-10-15)

: Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. (2009-10-15)

: Instytut na rzecz Ekorozwoju (2009-10-13)

: Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów (2009-10-08)

: Tytuł honorowego profesora oświaty dla dolnoślązaka (2009-10-07)

: Międzynarodowy Dzień Mediacji (2009-10-06)

: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych (2009-10-06)

: Apel Ministerstwa Infrastruktury do Rodziców. (2009-10-03)

: „Rozczytana Szkoła” (2009-10-02)

: Zaburzenia spektrum autyzmu, ADHD- Autyzm jest uleczalny- seminarium dla rodziców, lekarzy, terapeutów i wychowawców (2009-10-02)

: Konkurs "Polska w Nato" (2009-09-30)

: Europejski projekt Fundacji Schumana. (2009-09-30)

: Tydzień Żytniego Chleba w Szkołach (2009-09-29)

: „Radosna szkoła” - harmonogram programu w 2010 roku. (2009-09-24)

: Apel o przekazywanie zbędnych podręczników historii (2009-09-22)

: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (2009-09-22)

: Wykaz szkół i organów prowadzących, którym została udzielona dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w 2009 roku (2009-09-17)

: Stowarzyszenie „EKO-EDUKACJA” Wrocław oraz Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA” Wrocław zapraszają nauczycieli na szkolenie „ Zdrowy i aktywny uczeń-zdrowe społeczeństwo” (2009-09-16)

: Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”. Projekt dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb” (2009-09-14)

: Seminarium Pedagogiczne pt. „Niepełnosprawność-mity, fakty oraz wyzwania wobec współczesności” (2009-09-14)

: Komunikat o rekrutacji na prowadzone przez Politechnikę Wrocławską Studium TALENT. (2009-09-14)

: Trzebnickie Forum Integracyjne (2009-09-10)

: Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” (2009-09-04)

: Podziękowanie za pomoc przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. (2009-09-04)

: RADOSNA SZKOŁA (2009-09-01)

: Ewaluacja projektu„Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego” realizowanego przez MEN i CODN ze środków EFS (2009-08-31)

: Projekt Filmoteka Szkolna (2009-08-25)

: Informacja o programie Owoce w szkole (2009-08-25)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na organizację kolonii letnich dla dzieci z terenów wiejskich, województwa dolnośląskiego pochodzących z rodzin o niskich dochodach. (2009-08-07)

: Zaproszenie do udziału w Konferencji „Innowacyjne Zarządzanie w Polskiej Oświacie” zapoznania się z tekstem książki pod tym samym tytułem. (2009-08-06)

: Zaproszenie do zapoznania się z przykładami dobrych praktyk projektu „Szkolne Radio na Tropie Funduszy Europejskich”. (2009-08-04)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na organizację kolonii letnich dla dzieci z województwa dolnośląskiego z terenów dotkniętych powodzią (2009-07-31)

: Przetarg nieograniczony na organizację kolonii letnich dla dzieci z terenów wiejskich, województwa dolnośląskiego pochodzących z rodzin o niskich dochodach. (2009-07-31)

: Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2009 roku (2009-07-31)

: Informacja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dotyczy środków Funduszu Pracy) (2009-07-31)

: Wyróżnienie dla nauczyciela Gimnazjum Nr 2 w Górze w trzeciej edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2009-07-29)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawacy na na organizację kolonii letnich dla 100 dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. (2009-07-24)

: Przetarg nieograniczony na organizację kolonii letnich dla dzieci województwa dolnośląskiego z terenów dotkniętych powodzią. (2009-07-23)

: Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 z 0,6% rezerwy ustawowej... (2009-07-14)

: Kryteria podziału 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 (2009-07-14)

: Informacja w sprawie Rządowego programu - „Radosna szkoła” (2009-07-10)

: Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej akcji pod nazwą Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) propagującej świadome planowanie kariery zawodowej. (2009-07-10)

: Bezpłatny kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów i członków najbliższej rodziny (2009-07-10)

: Dofinansowanie obiektów oświatowych, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi (2009-07-07)

: Pakiet książeczek „One są wśród nas” (2009-07-07)

: Wykaz organów prowadzących, którym została udzielona dotacja na realizację programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2009 roku (2009-07-07)

: Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej (2009-06-26)

: Zaproszenie nauczycieli przedszkoli do udziału w Projekcie „Integracja od Przedszkola”. (2009-06-25)

: Apel Izby Księgarstwa Polskiego w sprawie dystrybucji podręczników na terenie szkoły (2009-06-25)

: Zaproszenie dla nauczycieli języka angielskiego oraz dla nauczycieli innych specjalności dysponujących komunikacyjną znajomością języka angielskiego na fundowane ze środków Unii Europejskiej szkolenia (2009-06-24)

: Zaproszenie dla nauczycieli języka niemieckiego na fundowane ze środków Unii Europejskiej szkolenia w Niemczech. (2009-06-24)

: Zaproszenie do udziału w Akcji „Młodzież – Powstańcom Warszawskim” (2009-06-24)

: Zaproszenie nauczycieli fizyki do udziału w szkoleniu z zakresu fizyki współczesnej. (2009-06-24)

: KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 (2009-06-19)

: List Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka z okazji zakończenia roku szkolnego. (2009-06-19)

: Podstawa programowa z komentarzami (2009-06-18)

: Informacja w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna" (2009-06-17)

: Zaproszenie do udziału w Polsko – Niemieckich Warsztatach z Animacji Językowej „Zip – Zap”. (2009-06-12)

: Podręczniki dla klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 (2009-06-09)

: Informacja o nowym świadectwie potwierdzającym znajomość języka angielskiego. (2009-06-08)

: Zaproszenie do udziału w międzynarodowej Konferencji Stosunki polsko-niemieckie w nauczaniu oraz projektach szkolnych. Obraz sąsiada 70 lat po wybuchu II wojny światowej. (2009-06-03)

: Program „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. (2009-05-27)

: Ogłoszenie w wyborze wykonawców na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego (2009-05-27)

: Program „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. (2009-05-22)

: Załączniki do umowy w sprawie trybu przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników... (2009-05-22)

: Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego na realizację w roku 2009 zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich.. (2009-05-19)

: Program PAJACYK (2009-05-06)

: Informacja o wystawie dla młodzieży „To nasza historia! 50 lat przygody europejskiej” w Hali Stulecia we Wrocławiu. (2009-05-06)

: WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE NA ORGANIZACJĘ W 2009 ROKU WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (2009-05-05)

: Zaproszenie do udziału w Dolnośląskiej Konferencji Informacyjno - Promocyjnej Programu COMENIUS. (2009-05-05)

: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego (2009-05-02)

: Zaproszenie do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. „Drogi do Wolności” (2009-04-29)

: Zaproszenie do udziału w astronomicznych ćwiczeniach obserwacyjnych powtarzających historyczne odkrycia Galileusza. (2009-04-29)

: Informacja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2009-04-29)

: Informacja dla dyrektorów szkół o trzynastej edycji przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. (2009-04-28)

: Zaproszenie do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Przedsiębiorczości "Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym". (2009-04-28)

: Młodzieżowe Forum Klimatyczne UNICEF (2009-04-28)

: Zaproszenie do udziału w obchodach uroczystości rocznicowych (2009-04-27)

: Wyniki kontroli obiektów szkolnych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. (2009-04-27)

: Ogłoszenie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w okresie wakacji 2009r. nr sprawy KO-O-ZP/02/09 (2009-04-27)

: Ogłoszenie o wyborze wykonawców na zorganizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (2009-04-27)

: Pamiętaj o szkole! (2009-04-27)

: Apel Zrzeszenia Handlu i Usług - Izba Księgarzy (2009-04-24)

: Informacja o możliwości korzystania z dofinansowania w ramach Rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" w 2009 r. (2009-04-24)

: Dziewczyny na politechniki - Dzień otwarty na politechnice - tylko dla dziewczyn (2009-04-20)

: Sprawozdanie z wykonania dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za I kwartał 2009 r. (2009-04-17)

: Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. (2009-04-17)

: Informacja Instytutu Goethego w Warszawie o projekcie „Deutsch Wagen Tour”. (2009-04-17)

: Informacja Międzynarodowego Centrum Edukacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau o sesji edukacyjnej i konferencji pt. Muzyka w obozach koncentracyjnych. (2009-04-14)

: Dofinansowanie zakupu podręczników w 2009 roku "Wyprawka szkolna" (2009-04-10)

: Stypendia Pomostowe (2009-04-06)

: Zaproszenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół na bezpłatny pokaz filmu „Generał Nil” (2009-04-06)

: Program stypendialny Indeks Start2Star (2009-04-02)

: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (2009-04-02)

: Światowy Dzień Zdrowia w roku 2009. (2009-04-01)

: Rekrutacja do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2009-03-26)

: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. (2009-03-26)

: Informacja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2009-03-25)

: Inicjatywa Razem 89 (2009-03-25)

: List Ministra Edukacji Narodowej (2009-03-25)

: www.6latki.men.gov.pl (2009-03-25)

: Ferie zimowe w roku szkolnym 2009/2010. (2009-03-23)

: Informacja Przewodniczącego Komitetu Okręgowego XVI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. (2009-03-18)

: Otwarty konkurs ofert - dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (2009-03-18)

: Zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym Dzień Wiosny w Europie 2009 - SPRING DAY FOR EUROPE 2009. Ideas move Europe. (2009-03-18)

: „Dni Otwarte” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2009-03-18)

: Zaproszenie do udziału w SEMLANG - uniwersytecie letnim - na temat wspierania kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych. (2009-03-17)

: Informacja z MSWiA na temat możliwości udziału gmin w programie dotyczącym rozwoju bibliotek gminnych. (2009-03-17)

: Przetarg nieograniczony na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2009r. (2009-03-16)

: Konkurs na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego w Szkole Europejskiej w Brukseli (2009-03-13)

: Zaproszenie do udziału w Programie edukacyjnym „KATYŃ… ocalić od zapomnienia” (2009-03-09)

: Instytut Medycyny Pracy zaprasza nauczycieli do udziału w konferencji poświęconej zdrowiu i higienie głosu (2009-03-04)

: Komunikat o uruchomieniu projektu edukacyjnego pn. „Własność to odpowiedzialność” na temat własności prywatnej i prywatyzacji (2009-03-04)

: Komunikat o konkursie organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego na gadżet promujący Program Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny. (2009-03-04)

: Informacja o IV edycji Programu „Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży”. (2009-02-27)

: Informacja o konkursie na dyrektorów w Szkołach Europejskich (2009-02-27)

: Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym prowadzonym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2009-02-27)

: Projekt "Klasa BGŻ" (2009-02-25)

: Zaproszenie do udziału w uroczystościach obchodów 71 rocznicy Kongresu Berlińskiego i ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. (2009-02-24)

: Informacja o wystawie dla młodzieży „To nasza historia! 50 lat przygody europejskiej” w Hali Stulecia we Wrocławiu. (2009-02-16)

: Jednodniowe bezpłatne warsztaty dla nauczycieli w ramach obecnie realizowanego II etapu projektu „Wolontariat hospicyjny – Lubię pomagać” (2009-02-16)

: Monitory komputerowe 17" do przekazania! (2009-02-16)

: Rozliczenie dotacji celowych udzielonych w 2008 roku. (2009-02-12)

: Informacja dotycząca zmiany procedury dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dane na lata 2009-2010 (2009-02-11)

: Zaproszenie do udziału w Europejskim Seminarium Gordonowskim (2009-02-06)

: Dofinansowanie indywidualnych wizyt studyjnych w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie lub wielostronnych projektów z tymi krajami (2009-01-30)

: Sprawozdanie z konferencji „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego.Języki obce” Polanica Zdrój, 5-6 grudnia 2008 (2009-01-27)

: Informacja o Międzynarodowym Roku Astronomii 2009 (2009-01-26)

: Nabór na bezpłatne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczyciela przedmiotów zawodowych (2009-01-16)

: Informacja o możliwości podjęcia studiów podyplomowych dla edukatorów i menadżerów placówek kształcenia ustawicznego. (2009-01-15)

: Zaproszenie do zapoznania się z folderem informacyjnym Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. (2009-01-15)

: Informacja o konkursie na kandydata na stanowisko wicedyrektora Szkoły Europejskiej ds. szkoły podstawowej w Alicante (2009-01-13)

: Zaproszenie do odwiedzenia multimedialnego portalu internetowego POLIN. (2009-01-13)

: Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej na „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” (2009-01-06)

: Wzór sprawozdania z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” w 2008 r. (2009-01-06)

: Wzór wniosku o dotację na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” w 2009 r. (2009-01-06)

: Seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych (2008-12-31)

: Zaproszenie na spotkanie z prof. Krzysztofem Pomianem, Dyrektorem Naukowym Muzeum Europy w Brukseli (2008-12-31)

: Wrocławskie Betlejem 2008 (2008-12-19)

: Ogłoszenie o bezpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego – monitory i kserokopiarki. (2008-12-16)

: Sprawozdanie z realizacj zadania „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” - elementu Rządowego Programu ... (2008-12-10)

: Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (2008-12-10)

: Program promocji zawodu inżyniera i nauk ścisłych: „Era inżyniera” (2008-12-05)

: Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - wzór sprawozdania z realizacji zadania w 2008 roku (2008-12-05)

: Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu używanego sprzętu – monitory i kserokopiarki (2008-11-27)

: Ogłoszenie o bezpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego – sprzęt komputerowy (2008-11-26)

: Ogólnopolski Konkurs dla młodzieży „Odważmy się być wolnymi” (2008-11-26)

: Biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi (2008-11-26)

: „Dni Otwartych Koszar” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (2008-11-24)

: Kampania Polkard Media Junior „Pamiętaj o sercu” (2008-11-21)

: Muzea Uniwersyteckie otwarte bezpłatnie z okazji Światowego Dnia Życzliwości (2008-11-20)

: Stypendia Prezesa Rady Ministrów (2008-11-07)

: Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu używanego sprzętu komputerowego (2008-11-07)

: Ogólnopolska konferencja „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Języki obce” – Polanica Zdrój 5-6 grudnia 2008 r. (2008-11-07)

: Propozycje edukacyjne IPN we Wrocławiu (2008-11-06)

: BEZPŁATNE SZKOLENIE dla dyrektorów szkół (2008-11-06)

: Cykl konferencji powiatowych: „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – od przedszkola do matury” (2008-11-05)

: Kampania „Stop malarii” (2008-10-27)

: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH SERDECZNIE ZAPRASZA NA WYSTAWĘ „TWARZE PANA COGITO”. (2008-10-20)

: Informacja o wystawie "Historia Polski i stosunki polsko - niemieckie" oraz cyklu wykładów poświęconych stosunkom polsko-niemieckim w przeszłości i teraźniejszości. (2008-10-14)

: Informacja o nowym młodzieżowym portalu internetowym www.etnoteam.pl (2008-10-13)

: Wykaz jednostek, którym przekazano bezpłatnie składników majątku ruchomego – meble (2008-10-10)

: Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej przyznanej jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 851, rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowi... (2008-10-10)

: Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących programy: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych” i „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych... (2008-10-10)

: Święto drzewa (2008-10-10)

: Praca za granicą dla nauczycieli języka polskiego i nauczania wczesnoszkolnego (2008-10-09)

: Podział dotacji na realizację zadania pn. "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich" (2008-10-09)

: Podział dotacji na realizację programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (2008-10-08)

: Studium TALENT 2008/2009 (2008-10-08)

: „Moja Mała Ojczyzna” program wychowania patriotycznego i społecznego edycja 2008/2009 (2008-10-03)

: Uwaga! Etap Rejonowy Konkursu "Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze" (2008-10-03)

: Konkurs na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku (2008-09-29)

: EUROSCOLA. Wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu. (2008-09-26)

: SCHOLA CANTORUM – Kalisz 2009 Zaproszenie do udziału. (2008-09-26)

: IV Edycja Literackiego Konkursu „My Polacy - My Dolnoślązacy” o Laur Złotego Pióra (2008-09-26)

: Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu mebli biurowych - używanych (2008-09-25)

: Uroczystości „Dnia Sybiraka” (2008-09-22)

: Projekt dofinansowania posiłków w szkołach (2008-09-22)

: Komunikat dla dyrektorów szkół (2008-09-19)

: Informacja o projekcie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (2008-09-18)

: Konkurs dziennikarski dla uczniów – „Liczy się temat” (2008-09-16)

: Seminarium kontaktowe programu Comenius dla nauczycieli (2008-09-16)

: Elektroniczna Ankieta dotycząca kształcenia integracyjnego (2008-09-16)

: Szkolenia dla nauczycieli (2008-09-12)

: Współpraca międzynarodowa - Fundusz Wyszehradzki (2008-09-12)

: III Przegląd twórczości artystycznej Dzieci i Młodzieży „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”, na temat: Czas wolny w życiu lub nauczaniu Jana Pawła II - wzorem dla moich form rekreacji. (2008-09-09)

: Sprawozdanie z realizacji dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wg stanu na 15 września 2008 r. (2008-09-09)

: Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej: „Szkoła Humanitarna” w roku szkolnym 2008/2009 (2008-09-08)

: Druga edycja konkursu tłumaczeniowego dla młodzieży Juvenes Translatores (2008-09-08)

: Ogólnopolski przegląd projektów artystyczno-edukacyjnych "CO NOWEGO?" (2008-09-08)

: Informacja z MEN (2008-08-22)

: Informacja o zmianie w programie Szklanka mleka (2008-08-21)

: Pismo MEN (2008-08-21)

: Komunikat MEN (2008-08-21)

: Ogólnopolski Program Edukacyjny „Przywróćmy Pamięć” (2008-08-21)

: Praca dla nauczycieli (2008-08-12)

: Wrocławski Salon Maturzystów "Perspektywy 2008" - 22-23 Września 2008 (2008-08-08)

: Konkurs na wojewódzkich promotorów upowszechniania podstawy programowej (2008-08-01)

: Informacja dotycząca wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (2008-07-25)

: Przetarg na zakup i dostawę mebli biurowych (2008-07-14)

: Sprawozdanie z realizacji "Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008" (2008-07-10)

: Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2008 roku (2008-07-07)

: Wykaz organów prowadzących szkoły i placówki, którym została udzielona dotacja w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (2008-06-30)

: Stypendia dla nauczycieli języka włoskiego (2008-06-23)

: Wyniki konkursu na organizację kolonii dla dzieci z terenów wiejskich i byłych pracowników PGR. (2008-06-20)

: Konkurs dla sportowych szkół podstawowych i z oddziałami sportowymi (2008-06-16)

: Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej (2008-06-03)

: KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/09 (2008-05-27)

: Japońskie Stypendia Rządowe (2008-05-21)

: Ogłoszenie o przetargu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli (2008-05-21)

: Termin ferii zimowych w roku szkolnym 2008/09 (2008-05-20)

: Program Stypendialny Fundacji ORLEN – Dar Serca (2008-05-12)

: Zapraszamy na prezentację metody nauczania języka francuskiego "Et toi?" (2008-05-09)

: Informacja o 71. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców (2008-05-07)

: Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2008 roku. (2008-05-06)

: Bezpłatne szkolenie „Obowiązki dyrektora w zakresie podnoszenie bezpieczeństwa w szkołach w świetle ostatnich zmian prawnych” (2008-05-06)

: Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pn. „Młoda rodzina - wyzwanie XXI wieku” (2008-04-29)

: Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu zaprasza do udziału w ogólnopolskich konkursach organizowanych w okazju Roku Herbertowskiego oraz Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zjazdu... (2008-04-29)

: Opiniowanie arkuszy organizacyjnych (2008-04-25)

: Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (2008-04-25)

: Program stypendialny Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. (2008-04-21)

: Informacja o konkursie na kandydatów na nauczycieli do Szkoły Europejskiej w Luksemburgu (2008-04-17)

: Monitoring wizyjny (2008-04-11)

: Polska Fundacja imienia Roberta Schumana ogłasza zbiórkę materiałów papierniczych i sprzętu sportowego dla dzieci uchodźców czeczeńskich (2008-04-09)

: Seminarium „Europejskie pieniądze dla kultury” (2008-04-07)

: „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej" (2008-04-07)

: „Dzień Otwartych Koszar” w jednostkach wojskowych (2008-04-07)

: Politechnika Wrocławska zaprasza na „Dzień otwarty – tylko dla dziewczyn”. (2008-04-02)

: Bezpłatny atlas historyczny dla klas I gimnazialnych i ponadgimnazialnych (2008-04-01)

: Wrocławskie Dni Solidarności (2008-04-01)

: Ogólnonarodowy Projekt Internetowy „Jan Paweł II – nasze wspomnienia” (2008-03-28)

: Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - dane na 2008 i 2009 rok (2008-03-26)

: Informacja o konkursie na kandydatów na wicedyrektorów Szkół Europejskich oraz na nauczyciela wychowania muzycznego (2008-03-25)

: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego (2008-03-17)

: Służba wojskowa w Policji w ramach programu "KADET" (2008-03-06)

: Program edukacyjno – wydawniczy „Literacki Atlas Polski” (2008-03-06)

: Informacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu dla dyrektorów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego w sprawie oferty edukacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej (2008-03-06)

: Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2008-03-03)

: Dofinansowanie posiłków w szkołach (2008-02-29)

: Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji obiektów oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (2008-02-22)

: Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" (2008-02-05)

: Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków na dofinansowanie działań oświatowych w roku 2008 (2008-01-29)

: Rozliczenie dotacji celowych na 2007 rok (2008-01-16)

: Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych (2008-01-14)

: Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (2008-01-11)

: Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza (2008-01-11)

: Sprawozdanie z realizacji dofinansowania kosztów przygotowania zawodwego młodocianych pracowników w 2007 roku (2008-01-11)

: Sprawozdanie z realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2008-01-09)

: Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 (2008-01-02)

: Komunikat w sprawie opłaty akredytacyjnej na rok 2008 (2007-12-21)

: Informacja o naborze nauczycieli i kandydatów na dyrektorów Szkół Europejskich (2007-12-21)

: Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - wzory sprawozdań (2007-12-14)

: "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" - wzór sprawozdania (2007-12-04)

: Bezpłatny dowóz uczniów niepełnosprawnych (2007-12-04)

: Seminarium dla nauczycieli (2007-11-19)

: „Centrum Informacji Młodzieżowej” uruchomiło w internecie grupę dyskusyjną dla pedagogów (2007-11-19)

: Program "Bezpłatne Mapy Ścienne Dla Szkół" (2007-11-14)

: Dzień Edukacji Narodowej (2007-11-14)

: Wizyta Departamentu Nauki Ministerstwa Rolnictwa i Dyrekcji Lasów Alzacji (2007-11-14)

: Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu doskonalącego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego (2007-11-14)

: Pilne ! Monitoring wizyjny - korekta klasyfikacji budżetowej (2007-11-13)

: Dotacja celowa na realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych przez placówki wychowania pozaszkolnego (2007-11-05)

: Wręczenie odznaczeń państwowych i medali KEN (2007-10-30)

: Stanowisko MEN (2007-10-30)

: Wiedza o Ekwadorze – cykl zajęć pozalekcyjnych (krótki termin zgłoszeń) (2007-10-15)

: Laboratoria fizyczne zdalnie sterowane przez Internet (2007-10-12)

: List Pana prof. Ryszarda Legutki, Ministra Edukacji Narodowej, do pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (2007-10-12)

: Monitoring wizyjny - zmiana kwot przyznanej dotacji dla organów prowadzących (2007-10-10)

: Informacja o organizacji uroczystości DEN (2007-10-09)

: Wykaz osób nagrodzonych i odznaczonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 2007 r. (2007-10-04)

: Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów (2007-10-03)

: "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej" (2007-10-02)

: Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza uczniów i nauczycieli dolnośląskich szkół do obejrzenia wystawy „Cesarski przepych – mieszczańska prostota. Meble pierwszej połowy XIX wieku” (2007-09-24)

: Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej (2007-09-21)

: „Dzień Otwartych Koszar” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (2007-09-21)

: Wystawa w drodze pt. "Bóg jest miłością" (2007-09-17)

: Projekt "Godność i prawa dziecka – banał czy podstawa?" (2007-09-10)

: W kierunku szkoły partnerskiej - komunikat Fundacji "Rodzice Szkole" (2007-09-10)

: Dofinansowanie posiłków w szkołach (2007-09-10)

: Monitoring wizyjny (2007-09-06)

: Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów (2007-09-06)

: Europejskie seminarium dla nauczycieli „ Auschwitz – historia, pamięć i edukacja. Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci” (2007-09-05)

: Informacja w sprawie uczniowskiego telefonu informacji oświatowej (2007-09-04)

: List Ministra Edukacji Narodowej, Profesora Ryszarda Legutki, do nauczycieli, uczniów i rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 (2007-09-03)

: Wrocławski Teatr Współczesny (2007-08-31)

: Praca dla nauczycieli (2007-08-31)

: Informacja o badaniu ankietowym przeprowadzanym przez Instytut Badań w Oświacie (2007-08-31)

: Apel Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie pomocy placówkom oświatowym z terenu stacjonowania jednostek Wojska Polskiego w Afganistanie (2007-08-30)

: Pismo Pana Sławomira Kłosowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2007-08-30)

: Przetarg na dostawę paliw płynnych oraz produktów pozapaliwowych (2007-08-28)

: Informacja dot. wliczania ocen z przedmiotów dodatkowych, religii lub etyki do średniej ocen (2007-08-24)

: Strój jednolity w szkole specjalnej (2007-08-24)

: Przetarg na dostawę materiałów biurowych (2007-08-22)

: IV Rolniczy Festiwal Nauki (2007-08-20)

: Tani podręcznik i zakup jednolitego stroju - dane liczbowe gmin (2007-08-20)

: Informacja o strojach uczniowskich (2007-08-10)

: Tani podręcznik i zakup jednolitego stroju - przedłużenie terminu (2007-08-09)

: Pomoc państwa w zakresie dożywiania (2007-08-02)

: Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach (2007-08-02)

: Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych "Podróże historyczne w czasie i przestrzeni" (2007-08-01)

: Ważne! Mundurki - szkoły specjalne (2007-08-01)

: „Wrocławski Salon Maturzystów Perspektywy 2007” - informacja dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zainteresowanych rodziców (2007-07-24)

: Tani podręcznik i zakup jednolitego stroju (2007-07-20)

: Informacja na temat uczniowskiego telefonu zaufania w okresie wakacji (2007-07-06)

: Kalendarz roku szkolnego 2007/2008 (2007-06-27)

: Rządowy program dofinansowania podręczników i jednolitych strojów (2007-06-26)

: Zaproszenie na Galę Strojów Szkolnych (2007-06-20)

: Wrocławski Teatr Współczesny (2007-06-12)

: Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów (2007-06-12)

: XI edycja Dni Otwartych Drzwi w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (2007-06-11)

: Apel Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (2007-06-11)

: Podział środków na realizację programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (2007-06-06)

: WAŻNE, PILNE!!! – pismo MEN w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół publicznych przeprowadzających ustne egzaminy maturalne (2007-06-05)

: "Mistrzostwa Polski w zdrowym odżywianiu" (2007-06-04)

: Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli (2007-05-31)

: Wyniki postępowania w przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli i szkoleń rad pedagogicznych (2007-05-31)

: Powołanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim (2007-05-25)

: Wrocławski Teatr Współczesny (2007-05-23)

: Rozstrzygnięcie konkursu na organizację kolonii dla dzieci byłych pracowników PPGR w 2007 r. (2007-05-18)

: IV Międzynarodowy Rok Polarny 2007-2008 (2007-05-17)

: Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (2007-05-10)

: Rekrutacja obywateli zagranicznych na studia dzienne w Moskwie (2007-05-09)

: Informacja o wystawie o Konstytucji 3 Maja (2007-05-08)

: Apel Fundacji Dziecięca Fantazja dot. akcji "Marzenie za grosik!" (2007-05-07)

: Biennale sztuki dla dzieci (2007-04-27)

: Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli i szkoleń rad pedagogicznych (2007-04-24)

: Konkurs na stanowiska w Szkole Europejskiej w Brukseli (2007-04-13)

: Wizyty studyjne w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (2007-04-13)

: III Regionalne Forum Edukacyjne (2007-04-02)

: SEPSA (2007-03-29)

: Oświadczenia lustracyjne - informacja dla Marszałka, Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów woj. dolnośląskiego (2007-03-28)

: Informacja dla dyrektorów szkół w związku ze składanymi oświadczeniami lustracyjnymi (2007-03-22)

: Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Masz prawo - ogólnopolska edukacja młodych konsumentów" (2007-03-21)

: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę mebli biurowych (2007-02-26)

: Rozpoczęcie realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP) - Asystent Comeniusa (2007-02-22)

: Teatr Polski proponuje (2007-02-09)

: Ogłoszenie o modyfikacji zapisów SIWZ przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - nr sprawy KO-O-ZP/01/07 (2007-01-30)

: Apel Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP dot. akcji „Pomóżmy dzieciom z Iraku” (2007-01-30)

: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (2007-01-25)

: Program zdobycia zawodu nawigatora i mechanika okrętowgo (2007-01-25)

: Wystawa w drodze pt. "Bóg jest miłością" (2007-01-24)

: Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce - wyniki międzynarodowego projektu badawczego Mediasppro (2007-01-16)

: Rozliczenie dotacji celowych za 2006 rok (2007-01-16)

: Pismo Pana Mirosława Orzechowskiego - Sekretarza Stanu MEN (2007-01-15)

: Komunikat MEN na temat naboru nauczycieli do Szkoły Europejskiej w Brukseli (2007-01-11)

: Ankieta w sprawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2007-01-08)

: Komunikat w sprawie opłaty akredytacyjnej na rok 2007 (2006-12-29)

: Informacja w sprawie środków z rezerwy celowej nr 14 na wprowadzenie j. angielskiego w kl. pierwszych szkół podstawowych (2006-12-29)

: Projekt "Innowacyjny System Podnoszenia Umiejetnosci Inter-kulturowych Nauczycieli (ISIS)" (2006-12-21)

: Fundacja Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków o dożywianie uczniów w ramach programu PAJACYK (2006-12-05)

: Legitymacja służbowa nauczyciela - informacja (2006-12-01)

: Informacja Fundacji Edukacji Europejskiej (2006-11-29)

: Akcja edukacyjna „Skąd mamy na te wydatki? – Wszyscy płacimy podatki” (2006-11-23)

: Aktualizacja legitymacji nauczycielskich (2006-11-22)

: Aktualizacja legitymacji uczniowskich (2006-11-22)

: Program "Tradycja zobowiązuje" - uwaga szkoły ! (2006-11-09)

: Rozstrzygnięcie konkursu - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego (2006-11-06)

: Informacja o udzielonych odpowiedziach przez MEN na zagadnienia poruszane podczas spotkania Premiera, Ministra Edukacji Narodowej, Pana Romana Giertycha z Dyrektorami dolnośląskich szkół (2006-10-23)

: Zaproszenie na Dni Otwarte w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym (2006-10-19)

: Konkurs na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. (2006-10-13)

: Praca dla nauczycieli języka polskiego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą (2006-10-13)

: Dane o Placówkach Integracyjnych i z Oddziałami Integracyjnymi (2006-10-13)

: Kalendarz roku szkolnego 2006/2007 (2006-09-08)

: Program "Orange dla Ziemi" (2006-09-06)

: Publikacja „Droga do wolności Polski i Europy” (2006-09-05)

: I Kongres Zarządzania Oświatą (2006-09-01)

: Sprawozdanie EN-3 (2006-08-30)

: Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dot. zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć pozalekcyjnych (2006-08-24)

: Ważne i pilne! Środki do pozyskania przez JST (2006-08-19)

: Uwaga - znowelizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik poligraf, introligator i drukarz (2006-08-07)

: Wyniki przetargu - kursy dla nauczycieli (2006-08-07)

: Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku” (2006-07-03)

: Stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie dystrybucji podręczników (2006-06-14)

: Rozstrzygnięcie konkursu na organizację kolonii dla dzieci byłych pracowników PPGR w 2006 r. (2006-06-09)

: Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych , kursów doskonalących dla nauczycieli i szkoleń rad pedagogicznych (2006-05-25)

: Organizacja zajęć w dniu 26 maja 2006 r. (2006-05-22)

: Przetarg na artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne (2006-05-19)

: Wyniki przetargu na organizację kolonii dla dzieci z rodzin ubogich w roku 2006 (2006-05-19)

: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (2006-05-04)

: Informacja o „Przewodniku procedur akredytacji placóweprowadzących kształcenie ustawicznie w formach pozaszkolnych” (2006-05-04)

: Klasa BGŻ - uzupełnienie (2006-03-21)

: Organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych w 2006 roku (2006-03-20)

: Komunikat w sprawie opłaty akredytacyjnej na rok 2006 (2006-03-17)

: Apel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zasadach postępowania na wypadek wystąpienia ognisk zakażenia wirusem ptasiej grypy (2006-03-01)

: Dofinansowanie kolonii letnich "Lato 2006" (2006-02-23)

: Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać szanse 2006" (2006-02-06)

: Edukacyjna witryna internetowa adresowana do młodzieży oraz nauczycieli historii (2006-01-16)

: Obywatelska Karta Antykorupcyjna (2005-12-21)

: Wystawa „Idę się na człowieka przetworzyć”. (2005-12-16)

: Nowa Premiera w Teatrze Polskim – Scena Na Świebodzkim (2005-11-23)

: Informacja o bezpłatnym wstępie do muzeów berlińskich (2005-11-03)

: List otwarty Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie książki „Droga do wolności Polski i Europy” (2005-11-02)

: Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych (2005-10-26)

: Projekt Edukacyjny PEACE (2005-10-19)

: KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 (2005-10-18)

: Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych (2005-10-13)

: Ogłoszenie o szkoleniu dla nauczycieli (2005-09-29)

: Studium Talent (2005-09-23)

: III Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy "Równych Szans" (2005-09-19)

: Rok Hansa Christiana Andersena (2005-09-14)

: Ważne dla szkół, do których uczęszczają uczniowie romscy (2005-09-12)

: Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli i szkoleń Rad Pedagogicznych (2005-07-15)

: Akademia Zdrowych Pleców (2005-06-13)

: Informacja Klubu 1212 (2005-05-30)

: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2006 r. (2005-05-12)

: Komunikat Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody (2005-04-20)

: Szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla nauczycieli (2005-04-08)

: Ogólnopolski Informator Imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2005/2006 (2005-04-08)

: Wykaz placówek i ośrodków w województwie dolnośląskim prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych posiadających akredytację (2005-04-06)

: Projekt edukacyjny "Skąd mamy na te wydatki? - Wszyscy płacimy podatki" (2005-02-23)

: Światowy Rok Fizyki 2005 (2005-01-08)

: Informacja o opłacie akredytacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2005 r. (2004-12-30)

: Rok Polski w Niemczech (2004-11-26)

: Informacje o AMNESTY INTERNATIONALE (2004-10-28)

: PLAN PRACY KURATORIUM NA ROK SZKOLNY 2004/2005 (2004-09-27)

: Informacja: Przekazywanie dokumentacji likwidowanych szkół (2004-09-17)

: Kalendarz roku szkolnego 2004/2005 (2004-09-16)

: Informacja dla dyrektorów na temat zakupu podręczników (2004-09-16)

: Godziny do dyspozycji dyrektora (2004-09-08)

: Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej w siedzibach urządów podlegających przepisom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. (0000-00-00)


   © Kuratorium Oświaty we Wrocławiu